Funktionshinder.se logotyp.
Klicka för att komma till startsidan!
Anpassa utseendet på Funktionshinder.se. Fråga Fh:s panel. Se de senast publicerade texterna indelade i olika kategorier. Till forumet. Se de senaste medlemstexterna och information från administratörerna. Klottra på planket. Sök på Funktionshinder.se efter texter, medlemmar, länkar eller foruminlägg. Länkarkiv - Sök efter länkar till andra sajter.
Sponsra Funktionshinder.se. Kontakta oss som driver Funktionshinder.se. Hjälp / Vanliga frågor. Prylshoppen. utfyllnadsbild
 
fh sponsorer Besök Atlas Assistans AB Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Besök Livihop ledig sponsorplats
 
Funktionshinderrelaterat
Politik / Tillgänglighet (3561 inlägg)

Hoppa till första nya inlägget!

Skriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Svar till Björn Siesjö
Av: Moon 2012-06-15 Kl 12:52
huvudinlägg

Björn Siesjö ställer grupper som: unga, obemedlade och funktionshindrade mot varandra. Men det finns inga vattentäta skott mellan dessa grupper. Vi är inte ”en funktionshindrad” som lever isolerad i sitt hem utan vi kan vara förälder, barn, släkting, arbetskamrat, vän, partner och kan dessutom vara rik eller fattig. Vi rör oss alla inom stan och därför fungerar inte särlösningar som enstaka anpassade bostäder. Vi är bara ett brustet blodkärl ifrån att vara beroende av tillgänglighet.... Läs mer här: http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/06/det
-ar-for-dyrt/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Dynan 2012-06-10 Kl 02:02
huvudinlägg

Hej!

Jag tycker det är på tiden att vi bygger lite ramper in till butiker/restauranger i Göteborg. Bara på avenyn finns 25 st relativt enkelt avhjälpta hinder och vi kan med ganska enkla medel åtgärda detta.

Vi började initiativet i onsdags, och är hittills 6 st som kommer att delta i anläggningsarbetet. Vi har hittills kontakt med två företag som är med och sponsrar ramper förutsatt att det inte blir en smutskastningskampanj mot berörda butiker / restauranger, samt att de får sitt namn ingraverat i rampen.

Kontakt är etablerad med stadsbyggnadskontoret i Göteborg, vi hoppas kunna få tillstånd att bygga ramperna innan vi påbörjar arbetet, om inte så får vi bygga ändå. Vi kommer också föra tät dialog med berörda fastighetsägare / butiksägare så dom får en ramp som dom tycker är snygg och av hög standard.

Inom 2 veckor kommer vi också anmäla 100 st enkelt avhjälpta hinder till stadsbyggnadskontoret, dessa anmälningar kommer dock inte ske i föreningens namn utan i mitt egna namn då föreningar ej kan överklaga beslut enligt stadsbyggnadskontoret. dessa anmälningar är mer en formell sak och kommer troligen inte leda till att det blir någon åtgärd av hindret från kommunens sida.

Förening har skapats där sponsorpengar kan hanteras, målet är även att köpa in entreprenadmaskiner så att man kan ta sig an även hinder som ej är enkelt avhjälpta. Vi väntar nu på organisationsnummer från skatteverket så att bankkonton kan öppnas.

Hemsidan kommer att offentliggöras inom 2 veckor där vi har ett lättöverskådligt och lättadministrerat ärendesystem där allt dokumenteras.

Det är dags att ordna upp röran i den här staden så att man kan känna stolthet över Göteborg igen. Och att ordna upp röran på Avenyn är en bra början.

P.s: Visste ni om att stadsbyggnadskontoret aldrig ens har varit ute på stan och gjort inventering av alla "Enkelt avhjälpta hinder", inte ens på Avenyn (som är Göteborgs paradgata nr 1), trots att de sedan år 2001 enligt lag är skyldiga att utföra detta. De skyller på resursbrist.

Redigerat 2012-06-11 21:50

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Moon 2012-06-10 Kl 11:22
 

Låter intressant. Du får berätta mer och inte vara så hemlig om vilka ni är.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Hans Filipsson 2012-06-11 Kl 02:01
 

Intressant initiativ! Använd Anmälningstjänsten för anmälningarna.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Dynan 2012-07-02 Kl 20:27
 

...

Redigerat 2012-07-02 20:51


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Moon 2012-07-02 Kl 17:42
 

Hur går det Dynan? Det lät intressant!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Dynan 2012-07-02 Kl 18:17
 

Hej!

Ni kan kolla in mer på http://www.valkommen-in.se
Vi behöver fler medlemmar men jag är osäker på var man kan marknadsföra sig. Jag har ägnat många timmar i samtal och möten de senaste veckorna för att lära mig hur polisen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetsägarna resonerar i de här frågorna.

Lärdom 1: Att anmäla till stadsbyggnadskontoret är helt meningslöst när det gäller enkelt avhjälpta hinder. De har ej resurser att behandla anmälningar. De har inte ens resurser eller motivation att sätta användningsförbud eller press på de restauranger som ej har kopplat in sina sprinklers på de ställen där det är ett krav.

Lärdom 2: Om en restaurang bygger en bygglovspliktig sommarveranda på t.ex 80 kvadratmeter utan bygglov på kommunal mark så kan man vara lugn. Kommunen kommer varken att utfärda användningsförbud eller kräva de sanktionsavgifter som kommunen enligt lag måste ta ut. (Byggsanktionsavgift för byggande utan bygglov, Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggade innan startbesked, byggsanktionsavgift för att ha börjat använda lokalen innan man fått slutbesked)

Lärdom 3: Om jag bygger en ramp på kommunal mark utan tillstånd, så är tjänstemännen tydliga med att förklara att dom genast kommer att anmäla mig och att det blir ett ärende för polisen.

Lärdom 4: Det är polisen som utfärdar tillstånden för disposition av offentlig plats för uteservering. I tillstånden så står det att tillgängligheten måste uppfyllas. Men om man bryter mot tillståndet så gör polisen ingenting. Polisen säger att eftersom nästan alla bryter mot regeln så om man skall sätta dit en så måste man sätta dit alla för att det skall vara rättvist och det kommer inte hända.

Jag har 21 punkter till. Men jag tror jag får göra en manual.

Problemet med uteserveringar/sommarverandor är att dom monteras ner varje vinter och upp varje sommar, vår förening kan därför ej ta på sig uppdraget att bygga ramper på dessa, det finns redan så många lagar och regler som kräver att dessa skall ha ramp så vi bör lägga vår energi på de ramper som ej täcks enligt lagstiftningen (Lagen om enkelt avhjälpta hinder är verkningslös så den räknar jag ej)

Jag är förvånad hur mycket man kan bryta mot lagar utan stadsbyggnadskontoret gör något åt det.

Redigerat 2012-07-02 20:29


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Dynan 2012-07-02 Kl 18:17
 

Skickade till byggnadsnämnden:

Jag har pratat ytteliggare ansvariga på stadsbyggnadskontoret idag, och jag blir lite beskymrad. För att säkerställa att tillgänglighetskravet uppfylls på sommarverandorna som söker bygglov till nästa sommar så känns det som stadsbyggnadskontoret behöver bättre rutiner för detta samt ställer hårdare
krav på att bygglov skall finnas innan en sommarveranda byggs.


Just med exemplet Bryggeriet på Kungsportsavenyn 3 så finns det på några punkter som
det har brustit i kontrollen att tillgängligheten uppfylls, här kommer några exempel:

Punkt 1
Fel: Bygglovsritningen innehåller ej uppgifter om nivåskillnader eller ramp vilket gör det omöjligt för byggslovsarkiteten på stadsbyggnadskontoret att avgöra om byggnationen kommer att uppfylla kravet på tillgänglighet, att man kan komma in med permobil. Bygglovsritningen/Bygglovet har ändå beviljats då bryggeriet muntligt hade lovat bygglovsarkitenten att tillgängligheten skulle uppfyllas.

Åtgärd: Mitt förslag är att det blir hårdare krav på att bygglovsritningen måste innehålla höjdangivelser
samt rita in eventuella ramper i ritningen om höjdskillnaderna så kräver, och att bygglovsarkitenten ej accepterar muntliga överenskommelser (dessa har ju inte följts) och det går ju inte att återkalla ett bygglov.

Punkt 2
Fel: Det finns inga krav på att tillgängligheten skall finnas som en punkt i kontrollplanen inför slutbeskedet (kanske även borde finnas med i startbeskedet?). Detta gör att sommarverandan
får sitt slutbesked även om tillgängligheten inte uppfylls då varken kontrollansvarig eller byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret kontrollerar tillgängligheten inför slutbeskedet.

Åtgärd: Mitt förslag är att man ställer krav att tillgängligheten måste finnas med som punkt i kontrollplanen så att den varken missas av kontrollansvarig samt byggnadsinspektör innan
slutbesked utfärdas.

Punkt 3
Fel: Bryggeriet har ej byggt enligt bygglovet, dom har byggt en entredörr 2 meter längre ut på
trottaren än den skall vara vilket leder att de får 2 kvadratmeter mer yta för gäster, dock försvinner
de 2 kvadratmeter där en extern ramp skulle kunna läggas. De har eller ej byggt trappsteg
vid ena nödutgången som är utritat på bygglovsritningen samt med i brandskyddsdokumentationen.
Detta är egentligen inte något som berör tillgängligheten, men tyvärr så verkar inte stadsbyggnadskontoret ha några lagar/verktyg att ta till för att se till att byggnaden uppfyller bygglovet
när det gäller sommarverandor, då sommaren är slut innan det rättsligt kommer till en punkt där
vite kan utdelas eller krav på åtgärd.

Indirekt så påverkas tillgängängligheten av detta då även om ramp finns med i bygglovsritningen
men inte byggs, så verkar det inte finnas något effektivt verktyg som stadsbyggnadskontoret kan använda för att rampen byggs dit innan sommaren är slut.

Åtgärd: Den enda åtgärden jag kan se att man är att tillgängligheten kommer med som en viktig punkt i kontrollplanen så att restaurangen ej får sitt slutbesked (och får ta restaurangen i bruk) innan tillgängligheten är uppfylld och därför kan tilldömas byggsanktionsavgift om dom tar restaurangen
i bruk utan slutbeskedet och att detta då ger motivation för ägaren att se till att rampen byggs.

Punkt 4
Fel: Bryggeriet har ännu ej kopplat in sina sprinklers på uteserveringen trots att halva säsongen snart har gått trots att detta ingår i kontrollplanen samt brandskyddsdokumentationen. Rent generellt så tycker jag att det är bra mycket viktigare att brandskyddet uppfylls än att tillgängligheten uppfylls, och denna uppfattningen har ju även stadsbyggnadskontoret, men trots att man fortsätter att bedriva sin verksamhet utan att man har fungerande brandskydd så råkar man inte ut för någon påföljd/straff.

Denna punkten påverkar tillgängligheten på så sätt att även om tillgängligheten skulle komma in
som punkt i kontrollplanen så finns det risk att den inte uppfylls eftersom man i dagslägen kan fortsätta bedriva sin verksamhet utan straff/påföljd även om kontrollplanen ej är godkänd och man ej
har sitt slutbesked.

Åtgärd: Att stadbyggnadskontoret blir hårdare på kravet att kontrollplanen är godkänd samt att
slutbeskedet är godkänt innan restaurangen får ta byggnaden i bruk. Jag kan därför tycka att man borde
utdela byggsanktionsavgift om man nyttjar uteserveringen innan kontrollplanen är godkänd
och man har sitt slutbesked, eftersom det inte verkar finnas något annat verktyg att ta till mot
sommarverandor.

När jag talar med ansvariga på stadsbyggnadskontoret så menar de på att de ej vill dela ut
byggsanktionsavgifter mot sommarverandor som tas i bruk utan att kontrollplanen är uppfylld och
slutbesked finns, även när jag påtalar dom om bryggeriet och antyder att dom borde utfärda det. Jag tycker stadsbyggnadskontoret borde bli hårdare med att se till att dessa regler följs då det indirekt
påverkar tillgängligheten.


... Vidare


Hur ställer sig byggnadsnämnden till att ta ut byggsanktionsavgifter för sommarverandor
som brukar sin verksamhet utan bygglov eller utan slutbesked. Anser ni att man skall ta
ut denna avgift eller skall man vara "snäll" och låta det vara även om man är medveten om det,
eftersom sommarverandor monteras upp varje år?


Om man bara ställde krav på att reglerna skall följas så tror jag att problemen med tillgängligheten
på sommarverandor skulle kunna lösas väldigt snabbt, iallafall inför nästa sommar. Det är ju väldigt
enkelt och kostar i princip ingenting att bygga en ramp på en sommarveranda eftersom den monteras
upp varje år med golv i trä, men så länge ingen ställer krav så är det naturligt att det inte byggs då det är ett extra moment samt att rampen kan göra att man inte får plats med lika många gäster då några stolsplatser kan bli lidande.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Bygga ramper i Göteborg / Avenyn
Av: Moon 2012-07-02 Kl 21:17
 

Mmmm ... det är en hel del, så att säga.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: De kallar oss talibaner och faschis
Av: Moon 2012-06-05 Kl 12:08
huvudinlägg

Benämningar på vidriga företeelser läggs på oss som vill att alla skall inkluderas i samhällsplaneringen och samhällsgemenskapen...

Eller överdriver vi när vi talar om bristen på tillgänglighet som ett anonymt inlägg nedan gör gällande? Det tycker inte jag. Tillgängligheten funkar ju endast om man bor i en storstad och endast rör sig på de stora inomhustorgen och inte bryr sig om att delta i resten av samhällslivet.

http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/06/tal
ibaner-och-fascister/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: De kallar oss talibaner och faschis
Av: Sunshine 2012-06-05 Kl 15:52
 

Moon skrev:
Benämningar på vidriga företeelser läggs på oss som vill att alla skall inkluderas i samhällsplaneringen och samhällsgemenskapen...

Eller överdriver vi när vi talar om bristen på tillgänglighet som ett anonymt inlägg nedan gör gällande? Det tycker inte jag. Tillgängligheten funkar ju endast om man bor i en storstad och endast rör sig på de stora inomhustorgen och inte bryr sig om att delta i resten av samhällslivet.

http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/06/tal
ibaner-och-fascister/


Så sant så.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Anonym[1] 2012-06-03 Kl 12:37
huvudinlägg

Har funderat mycket kring det här med tillgänglighet för alla. Jag tror inte det går att få ett samhälle där allt är tillgängligt för alla. Själv anser jag inte att samhället är så otillgängligt. Visst, alla ställen kommer man tex inte in på men vad gör det?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Anonym[2] 2012-06-03 Kl 14:30
 

Anonym skrev:
Har funderat mycket kring det här med tillgänglighet för alla. Jag tror inte det går att få ett samhälle där allt är tillgängligt för alla. Själv anser jag inte att samhället är så otillgängligt. Visst, alla ställen kommer man tex inte in på men vad gör det?


Ett uppenbart inlägg för att provocera... och du lyckas, för jag blir grymt provocerad.

Kravet på tillgänglighet är att alla ska ha samma rättigheter, det är kanske inte i dagsläget möjligt, men något vi måste sträva efter. Om 1000 år kanske vi når dit, kanske inte. Men utan visionen om att det är möjligt kommer vi inte komma ens en liten bit.

Jag kan omöjligen bedöma hur din förmåga att ta dig fram ser ut, men förmodligen har du en dålig syn på vad du har för rättigheter och när något är diskriminering. Att tvingas till andra vägar, eller att nekas på grund av din fysiska förutsättning är diskrimineringen eftersom det är möjligt att garantera allas framkomst och delaktighet.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Anonym[1] 2012-06-03 Kl 14:51
 

Jag vill inte provocera nåt. Jag skriver bara hur jag känner och jag tycker inte samhället är så otillgängligt.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Becca 2012-06-04 Kl 01:05
 

Att inte komma in överallt får mej att känna mig som att jag är utestängd från samhället...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Wheelchair-biatch 2012-07-05 Kl 21:06
 

Anonym skrev:
Jag vill inte provocera nåt. Jag skriver bara hur jag känner och jag tycker inte samhället är så otillgängligt.Grattis, kul för dig som är nöjd!
Men vilken funktionsnedsättning har du som anser att otillgänglighet inte är ett problem? Använder du hjälpmedel och isåfall vilket/vilka? Har du assistenter som hjälper dig eller tar du dig runt på egen hand?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Anonym[1] 2012-07-05 Kl 21:57
 

jag sitter i elrullstol men jag tycker ändå inte att det är otillgängligt så det är ett problem för mig.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Moon 2012-07-05 Kl 22:56
 

Anonym skrev:
jag sitter i elrullstol men jag tycker ändå inte att det är otillgängligt så det är ett problem för mig.


Haga till exempel. Hur känns det att "studsa" fram där på kullerstenen? Ta en fika, tja, två höga steg in. De läckra små butikerna i Vasastan med vackra unika kläder. Tre steg ner. Lyssna på musik, kan du det överallt?

Jag tror helt enkelt att du anpassat dig.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Anonym[1] 2012-07-06 Kl 12:57
 

Jag tycker att jag kan göra det jag vill och att samhället är bra även för oss funktionshindrade. Min åsikt.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Moon 2012-07-06 Kl 13:33
 

Anonym skrev:
Jag tycker att jag kan göra det jag vill och att samhället är bra även för oss funktionshindrade. Min åsikt.


Ja, vem är jag att inte respektera din åsikt.

Men då måste du också förstå att jag upplever ett utanförskap när jag inte kan ta mig in, upp, ner dit jag vill komma. Så många intressanta utställningar på museer och gallerier som jag fått avstå att gå på, så mycket god mat jag fått avstå från på grund av att jag inte kommit in i lokalen, så många gånger jag varit kissnödig och toaletter har funnits men ingen med en bred dörr, resor jag fått se på när andra gjort ....


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Wheelchair-biatch 2012-07-06 Kl 18:59
 

Anonym skrev:
Jag tycker att jag kan göra det jag vill och att samhället är bra även för oss funktionshindrade. Min åsikt.Är din funktionsnedsättning medfödd eller uppstod den i vuxen ålder?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Tillgängligt för alla
Av: Aline 2012-07-07 Kl 16:08
 

Anonym skrev:
Har funderat mycket kring det här med tillgänglighet för alla. Jag tror inte det går att få ett samhälle där allt är tillgängligt för alla. Själv anser jag inte att samhället är så otillgängligt. Visst, alla ställen kommer man tex inte in på men vad gör det?


Jag bor i en liten stad i Norrbotten, och jag tänkte väl ganska liknande för fem år sedan. Jag såg att hela staden var byggd "tre trappor upp", det var trappor till alla fik, restauranger, frisörer, banker, små butiker -men "det kan inte vara tillgängligt för alla" för jag tänkte att människor som sitter i rullstol, det är gamlingar som bor på gruppboende eller så är det "utvecklingsstörda" som ändå inte har något behov av att vara med i samhället

När min kommun renoverade "Medborgartorget" 2007 så byggdes trottoarer med kullersten och kantsten som var 20 cm hög. Till gator användes marksten, inte asfalt och jag tyckte mest synd om cyklister och föräldrar med barnvagn som fick kämpa med de höga trottoarkanterna
Det enda som var byggt på marknivå var Coop, Ica, Ikea, Elgiganten, Hemtex och liknande-de var nyare byggnader (90-talet och efter)

Men så en dag blev jag förlamad och hamnade i rullstol, och upptäckte just all otillgänglighet. Jag kunde inte gå ut på krogen, jag kunde inte gå på bio, jag kunde inte ta ut pengar på bankomaten och inte ens på Vårdcentralen så kunde jag betala med kort!

Det finns en restaurang i min stad som är känd i hela länet för deras underbara mat, en av mina assistenter (som pendlade från annan ort) ville jämt gå och äta där med mig men jag sa att vi beställer maten hem. För inte ens hon insåg att det var tre trappor till restaurangen som är ca 50 cm breda och på den översta trappsteget så vänder man till vänster och öppnar en dörr som är max 80 cm bred så det är helt omöjligt att komma in med rullstol i restaurangen, så hur hon tänkte att jag skulle komma in är ett stort mysterium

Däremot måste jag berömma butikspersonal i min stad, jag märker sällan någon särbehandling utan de är lika trevliga/otrevliga mot mig som mot andra kunder

Jag tänker ofta att politiker i min kommun har inte så mycket vett innanför pannbenet, de verkar inte ha gamla föräldrar med rullator/rullstol, eller barn med barnvagn eller barnbarn med cykel... De tänker mest på att staden ska vara fin men de tänker inte på att staden ska vara funktionell för samtliga invånare

Redigerat 2012-07-07 16:11


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Krav på tillgänglighet är talibanis
Av: Moon 2012-06-02 Kl 14:15
huvudinlägg

Göteborgs stadsarkitekt tycker att krav på tillgänglighet är talibalism: http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/06/tal
ibanism/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Krav på tillgänglighet är talibanis
Av: Moon 2012-06-02 Kl 19:12
 

Här är artikeln. Hoppas att det funkar att läsa den:
http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/06/gp-
artikel/


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Krav på tillgänglighet är talibanis
Av: Beorn 2012-06-03 Kl 14:08
 

Visste inte att talibanerna var tillgänglighetsivrare. Där ser man.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Krav på tillgänglighet är talibanis
Av: Andz 2012-06-03 Kl 14:31
 

Min syn på talibanism blev mycket ljusare...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Marschen för tillgänglighet
Av: Moon 2012-05-26 Kl 17:53
huvudinlägg

Här är nog den gulligaste demonstranten idag. Hoppas att det ser annorlunda ut i samhället när han är vuxen:
http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/05/fra
mtid/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Marschen för tillgänglighet
Av: Ninnie 2012-05-26 Kl 19:38
 

Love it. Bilden, alltså...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Marschen för tillgänglighet
Av: Sunshine 2012-05-26 Kl 23:16
 

Moon skrev:
Här är nog den gulligaste demonstranten idag. Hoppas att det ser annorlunda ut i samhället när han är vuxen:
http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/05/fra
mtid/


Jo, vi får hoppas att det ser bättre ut på den fronten när han ska klara sig själv i samhället.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Reklam för Marschen nu på lördag
Av: Moon 2012-05-24 Kl 09:35
huvudinlägg

Denna är grym, Utopias och Grunden Medias video om tillgänglighet:

http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/05/gry
mt/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Reklam för Marschen nu på lördag
Av: Sunshine 2012-05-24 Kl 12:19
 

Moon skrev:
Denna är grym, Utopias och Grunden Medias video om tillgänglighet:

http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/05/gry
mt/


Varför ska det förlöjligas hela tiden, det är ju knappas varken kul eller häftigt att det 2012 fortfarande är så otillgängligt??!!!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Reklam för Marschen nu på lördag
Av: Moon 2012-05-24 Kl 15:15
 

Tycker du att de förlöjligar marschen? Jag tycker att de visar att de är förbannade och vill göra ngt åt det. Musiken är kul, den är snyggt gjord.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Reklam för Marschen nu på lördag
Av: Sunshine 2012-05-24 Kl 23:24
 

Moon skrev:
Tycker du att de förlöjligar marschen? Jag tycker att de visar att de är förbannade och vill göra ngt åt det. Musiken är kul, den är snyggt gjord.


Ja, jag hade nog gjort den annorlunda men du vet ju hur arg jag e på sånt här med otillgängligheten.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Reklam för Marschen nu på lördag
Av: Wheelchair-biatch 2012-07-05 Kl 21:01
 

Inte min musiksmak men filmen var cool. Sällan den här stämningen och tempot när det gäller funktionsnedsättningar och tillgänglighet, mer sånt!

Jag tyckte mig se klistermärken med en överkryssad rullstol.
Någon som vet var man kan få tag i såna klistermärken?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Lilla Estelle och stackars Victoria
Av: Moon 2012-05-22 Kl 12:34
huvudinlägg

http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/05/gra
ttis-pa-dopdagen-prinsessan-estelle/


Nu när lilla prinsessan skall döpas, kommer vi osökt att tänka på Stackars Victoria fonden som instiftades 1997. Männen bakom fonden var Jonas Franksson och Robert Kindberg. Fonden var en reaktion och en protest mot Victoriafonden, en välgörenhetsfond för funktionshindrade barns fritid.....

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Moon 2012-05-11 Kl 13:39
huvudinlägg

... Det är lika revisionistiskt att påstå att bara sex miljoner judar förintades …

"När jag gick i skolan tog jag del av historieundervisningen om Andra världskriget med skräckblandad faschination. Dessa hemska öden människor råkade ut för bara för att de tillhörde olika grupper som nazisterna ville rensa ut. Men jag hörde aldrig talas om de barn eller vuxna med olika funktionsnedsättningar, hur gick det för dem? Den enda i historien jag läste om var om en hög nazimilitärs hustru som insjuknat i ms och hon blev hyllad som en hjältinna – eftersom hon valde att ta konsekvensen av sin olycka och tog livet av sig med en cyankaliumkapsel. Jag förstod att personer med olika handikapp inte hade det så lätt i nazityskland men varför har jag inte då läst något om detta?"

Läs på: http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Sunshine 2012-05-11 Kl 23:44
 

Moon skrev:
... Det är lika revisionistiskt att påstå att bara sex miljoner judar förintades …

"När jag gick i skolan tog jag del av historieundervisningen om Andra världskriget med skräckblandad faschination. Dessa hemska öden människor råkade ut för bara för att de tillhörde olika grupper som nazisterna ville rensa ut. Men jag hörde aldrig talas om de barn eller vuxna med olika funktionsnedsättningar, hur gick det för dem? Den enda i historien jag läste om var om en hög nazimilitärs hustru som insjuknat i ms och hon blev hyllad som en hjältinna – eftersom hon valde att ta konsekvensen av sin olycka och tog livet av sig med en cyankaliumkapsel. Jag förstod att personer med olika handikapp inte hade det så lätt i nazityskland men varför har jag inte då läst något om detta?"

Läs på: http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/


Dom gasades ihjäl i bussar och andra små till medelstora byggnader, deras föräldrar hade antingen gett upp dom frivilligt, eller dom blev övertalade att låta dom åka till en instution för behandling som skulle vara bra för dom, men..... Dom kom sällan till aldrig fram levande ens. Efter en tid så fick föräldrarna ett brev om att deras barn avlidigt i nån sjukdom.

Redigerat 2012-05-11 23:45


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Anna 2012-05-12 Kl 08:05
 

Sunshine skrev:
Dom gasades ihjäl i bussar och andra små till medelstora byggnader, deras föräldrar hade antingen gett upp dom frivilligt, eller dom blev övertalade att låta dom åka till en instution för behandling som skulle vara bra för dom, men..... Dom kom sällan till aldrig fram levande ens. Efter en tid så fick föräldrarna ett brev om att deras barn avlidigt i nån sjukdom.

Redigerat 2012-05-11 23:45


Intressant var finner man denna fakta??


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Ejje 2012-05-12 Kl 11:57
 

Jag kommer ihåg att detta hände i filmen Holocaust.
Jag googlade fram detta, orkar inte läsa allt nu:
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/disabili
ties/

http://www.ushmm.org/education/resource/handic/han
dicapped.php?theme=educators


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Sunshine 2012-05-12 Kl 23:47
 

Anna skrev:
Intressant var finner man denna fakta??


Det finns väldigt lite dokumenterat, men att det troligen har gått till på det viset tvivlar inte jag på iaf.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Hans Filipsson 2012-06-11 Kl 02:07
 

Sunshine skrev:
Dom gasades ihjäl i bussar och andra små till medelstora byggnader, deras föräldrar hade antingen gett upp dom frivilligt, eller dom blev övertalade att låta dom åka till en instution för behandling som skulle vara bra för dom, men..... Dom kom sällan till aldrig fram levande ens. Efter en tid så fick föräldrarna ett brev om att deras barn avlidigt i nån sjukdom.

Redigerat 2012-05-11 23:45


Nu kanske jag minns fel, orkar inte kolla nu, men var det inte så att gasningen i bussar först prövades i Auschwitz? Om jag nu minns rätt var det väl först eutanasi med exempelvis giftsprutor? Detta de första åren under 30-talet.

Jag kan ha fel och ber i så fall om ursäkt!

Bra att detta tas upp! Vi får aldrig glömma vilka nazisterna började med. Samtidigt får vi aldrig glömma att "vi" utsattes även i Sverige vid den tiden (tvångssteriliseringen mm), men det är en annan historia.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Det är lika revisionistiskt att ...
Av: Sunshine 2012-06-11 Kl 20:16
 

Hans Filipsson skrev:
Nu kanske jag minns fel, orkar inte kolla nu, men var det inte så att gasningen i bussar först prövades i Auschwitz? Om jag nu minns rätt var det väl först eutanasi med exempelvis giftsprutor? Detta de första åren under 30-talet.

Jag kan ha fel och ber i så fall om ursäkt!

Bra att detta tas upp! Vi får aldrig glömma vilka nazisterna började med. Samtidigt får vi aldrig glömma att "vi" utsattes även i Sverige vid den tiden (tvångssteriliseringen mm), men det är en annan historia.


Dom använde sig säkert av flera metoder.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Elwah 2012-05-08 Kl 20:42
huvudinlägg

Gick med i en grupp på facebook som handlade om önskan om ett trappfritt samhälle. Dock verkade folk mer ha en önskan om att bråka om saker som inte hörde till ämnet. Försökte få igång en diskussion om hur det skulle gå till, hur man skulle gå till väga med att lösa just trapproblemet. Ingen hakade på mitt försök till brainstorming (inte ens gruppstartaren ironiskt nog).

Vad tror ni? Är det en logisk dröm att ha, ett trappfritt samhälle? Hur skulle man gå tillväga för att nå det målet? Eller är det naivt att tänka på det viset, bör man istället fundera på hur man ska få fram mer hissar och ramper på de ställen det finns trappor?

Har en förhoppning om mer problemlösare på den här sidan!

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Sunshine 2012-05-08 Kl 22:43
 

Trapplöst lär det aldrig bli, men kombinationen trappa och hiss borde funka till 99%.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Foa 2012-05-08 Kl 22:51
 

Elwah skrev:
(Klippt)
Vad tror ni? Är det en logisk dröm att ha, ett trappfritt samhälle? Hur skulle man gå tillväga för att nå det målet? Eller är det naivt att tänka på det viset, bör man istället fundera på hur man ska få fram mer hissar och ramper på de ställen det finns trappor?

Har en förhoppning om mer problemlösare på den här sidan!

Trapplöst samhälle? Hur menar du då? Skulle det gälla överallt?
Även där vi bor?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Morticia 2012-05-08 Kl 23:09
 

Foa skrev:
Trapplöst samhälle? Hur menar du då? Skulle det gälla överallt?
Även där vi bor?


Självklart skulle det bra gälla där vi bor, inte där du bor? Blinkande smiley

Finns lösningar med ramper och hissar som fungerar bra utomhus. Visst kostar en utomhushiss en del både i installation och drift.
Trappor är billigast!
Att jämna ut centrum och stadskärnor så alla dessa 1-8 trappsteg höga trappor försvinner går om folk vill.

På en del ställe finns inga alternativ i närheten. Det är en trappa eller en annan trappa... Att fixa så den lägsta trappan blir en ramp som är tillräckligt flack för att en person ska klara den själv går ofta. Men...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Moon 2012-05-09 Kl 12:41
 

Att komma med lösningar hur man ersätter trappor är ju ett ett problem för arkitekter och liknande yrkesgrupper. Däremot kan man ju stimulera ideérna med att se till att otillgänglighet är diskriminering och att det kostar multum att bryta mot lagen - då kommer det att poppa upp massor med smarta bra lösningar. Att inte längre bygga på höjden tror jag inte fungerar men att ha snygga ramper och bra placerade hissar är ingen omöjlighet.

Att få det 100 % tillgängligt funkar nog inte men man kan ju sträva ditåt precis som nollvisionen när det gäller trafikolyckor. Men det måste ju finnas smarta tekniska lösningar år 2012. http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/04/man
-kunde-landa-pa-manen-men-jag-kan-inte-ga-i-skola-
jobba-roa-mig-eller-handla-dar-jag-vill/


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Trappfritt samhälle
Av: Elwah 2012-05-09 Kl 21:53
 

Moon skrev:
Att komma med lösningar hur man ersätter trappor är ju ett ett problem för arkitekter och liknande yrkesgrupper. Däremot kan man ju stimulera ideérna med att se till att otillgänglighet är diskriminering och att det kostar multum att bryta mot lagen - då kommer det att poppa upp massor med smarta bra lösningar. Att inte längre bygga på höjden tror jag inte fungerar men att ha snygga ramper och bra placerade hissar är ingen omöjlighet.

Att få det 100 % tillgängligt funkar nog inte men man kan ju sträva ditåt precis som nollvisionen när det gäller trafikolyckor. Men det måste ju finnas smarta tekniska lösningar år 2012. http://ungarorelsehindrade.se/goteborg/2012/04/man
-kunde-landa-pa-manen-men-jag-kan-inte-ga-i-skola-
jobba-roa-mig-eller-handla-dar-jag-vill/


Jag tror det skulle vara extremt effektivt att få otillgänglighet att kosta som du säger, inget driver människor som kostnader. Pengar är ett tyngre argument än människoliv i många fall.

Jag tror inte heller att det går till hundra procent, men det är nåt man ska satsa på helt klart. Men att slösa energi på saker som inte kommer kunna genomföras (som att få ett helt trappfritt samhälle) känns inte produktivt. Det är min åsikt. Dock är det ju faktiskt tillgängligt om det finns hissar och ramper där det finns trappor så det är nånting att jobba med. Trappor behövs ju. Usch vad länge man skulle behöva vänta på hissen om alla skulle använda dem överallt Jätteglad smiley (lite samma med handikapptoaletter, den kön kan man alltid springa före i, det skulle inte gå om alla toaletter var stora)


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans topp

Till sida nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Visa trådindex

Forumkategorier, rubriklogo

fh sponsorer Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Besök Atlas Assistans AB ledig sponsorplats
 

© Copyright 1999-2025 Funktionshinder.se
Läs Fh:s regler | Kontakta Administratörerna för Fh | Om cookies på Fh