Funktionshinder.se logotyp.
Klicka för att komma till startsidan!
Anpassa utseendet på Funktionshinder.se. Fråga Fh:s panel. Se de senast publicerade texterna indelade i olika kategorier. Till forumet. Se de senaste medlemstexterna och information från administratörerna. Klottra på planket. Sök på Funktionshinder.se efter texter, medlemmar, länkar eller foruminlägg. Länkarkiv - Sök efter länkar till andra sajter.
Sponsra Funktionshinder.se. Kontakta oss som driver Funktionshinder.se. Hjälp / Vanliga frågor. Prylshoppen. utfyllnadsbild
 
fh sponsorer Besök Livihop Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Besök Atlas Assistans AB ledig sponsorplats
 
Assistans
Lagar och avtal (1582 inlägg)

Hoppa till första nya inlägget!

Skriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Så fungerar personlig assistans
Av: Morticia 2009-02-02 Kl 13:25
huvudinlägg

Hittade denna på ett annat forum. Men tycker att den passar bra även här.

Så fungerar personlig assistans
Utan att vi kan gå in i det enskilda fallet som beskrevs i en artikel i Gotlands Tidningar den 12 januari 2009 (Rubrik: "De försöker döda Lasse"Blinkande smiley vill vi kort förtydliga hur regelverk och tillämpning ser ut när det gäller personlig assistans.

Kommunen har basansvaret för personlig assistans och svarar även för andra delar av stöd som finns i Lagen om stöd och service till en person med funktionshinder. Därför är det kommunen som svarar för stöd när assistansersättning inte beviljas. Det är även kommunen som betalar kostnaden för de första 20 assistanstimmarna när assistansersättning beviljas av Försäkringskassan.

Lagen om assistansersättning är en del i denna lagstiftning (Lagen om stöd och service) som ska garantera stöd i form av personlig assistans. Försäkringskassans roll är att fatta beslut om en person med funktionshinder har rätt till assistanser-sättning och också hur många timmar som personen har rätt till.
När den enskilde personen har fått sitt beslut från Försäkringskassan kan han eller hon välja en assistansanordnare, till exempel kommunen, där assistenter som utför själva assistansen är anställda. Assistansanordnaren är även betalningsmottagare.

Grundkravet för att beviljas assistansersättning är att det finns ett behov av stöd i de grundläggande behoven (behov av mycket privat karaktär som att sköta sin hygien etc) som uppgår till mer än 20 timmar per vecka. Det innebär att Försäkringskassan med stöd av de medicinska underlagen och övriga utredningar bedömer om behovet finns och vilken tid varje enskilt behov tar i anspråk för assistenten.

Uppfylls grundkravet kan tidsåtgång godtas och assistansersättning beviljas då även för andra personliga behov som den funktionshindrade deltar i, resor, promenader, besök hos vänner och sysselsättning i hemmet är några sådana exempel. Försäkringskassans bedömning av hjälpbehovet grundas även i dessa fall på utredningar och medicinska underlag. När den sammanlagda tidsåtgången är klargjord och beslutet har fattats kan assistansansanordnaren anställa assistenterna.

Ibland behöver en person med funktionshinder hjälp av två assistenter samtidigt under vissa aktiva moment. Ett sådant exempel är när den funktionshindrade deltar i vattengymnastik och behöver hjälp av två assistenter för att komma ner i och ur bassängen. Ett annat exempel kan vara när läkare ordinerar en tränings-form som under vissa delmoment kräver två assistenter.

Även under dygnsvila kan det finnas behov av aktiva insatser, till exempel hjälp vid toalettbesök. Ofta har assistenten så kallad jour och ger aktiv hjälp när larmet går alternativt ger assistenten hjälp vid vissa förutbestämda tider under natten. Det kan till exempel vara en gång per timme eller en gång per natt. Även så kallad beredskap förekommer. Aktiva insatser under hela dygnsvilan förekommer mera sällan eftersom den funktionshindrade vanligen sover. Om det är medicinskt konstaterat att det finns en fara för den enskilde personens liv kan det dock förekomma att det, förutom aktiva insatser, behövs övervakning under hela dygnsvilan. Övervakningen är av en sådan karaktär att någon annan sysselsättning för assistenten, såsom underhåll av bostad, klädvård eller dylikt inte kan bli aktuellt.

Jerker Sjöberg Områdeschef Försäkringskassan

Gotlands Allehanda
Publicerad: 2009-01-29 00:29
http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articlei
d=4769164

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Semesterdagar
Av: Anonym[1] 2009-01-24 Kl 16:12
huvudinlägg

Jag har en assistent som arbetar 3 dagar per vecka, som önskar semester i tre veckor. Min undran är om semsterdagarna tas ifrån h*n för bara de dagarna som skulle arbetats, vilket jag antar, eller om hela perioden ses som semester, för samtidigt så försvinner h*n ju helt ifrån möjlighet att täcka upp för andra dessa veckor.

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Semesterdagar
Av: Vejron 2009-01-24 Kl 22:30
 

Anonym skrev:
Jag har en assistent som arbetar 3 dagar per vecka, som önskar semester i tre veckor. Min undran är om semsterdagarna tas ifrån h*n för bara de dagarna som skulle arbetats, vilket jag antar, eller om hela perioden ses som semester, för samtidigt så försvinner h*n ju helt ifrån möjlighet att täcka upp för andra dessa veckor.


har h*n jobbat ett år och hunnit tjäna in semster så har hon rätt till 5 veckor betald semester, vilket för en som jobbar 5 dagar/vecka blir 25 dagar, men för din assistent så blir det fortfarande 5 veckor, men 15 dagar i och med att hon bara kan få semester från de dagar hon skulle ha jobbat hos dig, dvs 3 dagar gånger 5 veckor = 15 dagar.

Har hon inte jobbat in fullt ett år så har jag fått veta att hon har rätt till 1,8 dagar per arbetad månad.
Betalt alltså.

Jag anställde precis en assistent på 3 dagar i veckan och detta var vad jag fick veta när jag frågade min anordnare vad min assistent kan ha för "krav" nu i sommar.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Semesterdagar
Av: Anonym[1] 2009-01-27 Kl 15:39
 

Detta skulle väl då innebära att en assistent som har tex 1 eller två pass i veckan skulle kunna ha rätt att vara borta jättemånga veckor i streck då, om det beräknas per pass s a s, eller tänker jag fel nu? Osäker smiley


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Semesterdagar
Av: Vejron 2009-01-27 Kl 18:24
 

Anonym skrev:
Detta skulle väl då innebära att en assistent som har tex 1 eller två pass i veckan skulle kunna ha rätt att vara borta jättemånga veckor i streck då, om det beräknas per pass s a s, eller tänker jag fel nu? Osäker smiley


ja enligt vad jag har förstått så tänker du fel. Man säger generellt att man har rätt till 25 dagars semester. Men detta är baserat på att man jobbar 5 dagar/vecka, alltså summan blir 5 veckors semester, något alla har lagstadgad rätt till.

Jobbar assistenten 1 dag i veckan, blir det sammanlagt 5 semesterveckor, men 5 semesterdagar, eftersom man ju bara kan få semester från de dagar man skulle ha arbetat. Hade man räknat på 25 dagar så hade ju assistenten varit borta i 25 veckor!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Semesterdagar
Av: Jessma 2009-01-27 Kl 19:50
 

Man brukar beräkna semesterkvoter så att man får rätt betalt för varje pass man har ledigt, om man nu inte får ut sem.ers. direkt. I Vårdföretagarnas kollektivavtal står det hur man gör om man är ansluten till dem.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Lagändringar
Av: Anonym[1] 2009-01-16 Kl 21:00
huvudinlägg

Vilka lagändringar är på gång till 1 juli?
Vad medför de för effekter?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Lagändringar
Av: KarinSch 2009-01-17 Kl 12:36
 

Inga, vad jag vet. De nya började gälla 1 juli förra året och nya lagändringar inte förren 2010 om de går igenom.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Lagändringar
Av: Anonym[2] 2009-01-26 Kl 14:33
 

vilka lagändringar är på tapeten 2010


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Lagändringar
Av: Morticia 2009-01-26 Kl 14:40
 

Anonym skrev:
vilka lagändringar är på tapeten 2010


LSS-kommittén har haft i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) och personlig assistans. Kommitténs förslag innebär att LSS ska bestå som rättighetslag för de personer som har de mest omfattande stödbehoven till följd av funktionsnedsättningar.

Det behövs dock flera förändringar av lagen. Ett tydligt barnperspektiv skrivs in i LSS. Staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistans. Det ska också bli tydligare regler för hur behovet av personlig assistans ska bedömas. Vidare ska en ny insats i LSS ge rätt till personlig service och boendestöd. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till insatsen daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för stöd och service enligt lagen.

Kommittén föreslår att lagen om assistansersättning (LASS) ska upphävas. Tillämpliga delar av denna lag ska istället föras in i LSS.

http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/109952


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Lagändringar
Av: Vejron 2009-01-26 Kl 15:02
 

så som förslaget från utredningen är lagt, så kommer det med all sannolik inte att se ut när propositionen väl kommer - alldeles för mycket saker lär ha kritiserats i remissvaren, som för övrigt ska vara inne senast den 6 februari.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Lagändringar
Av: Moon 2009-01-26 Kl 15:09
 

Vejron skrev:
så som förslaget från utredningen är lagt, så kommer det med all sannolik inte att se ut när propositionen väl kommer - alldeles för mycket saker lär ha kritiserats i remissvaren, som för övrigt ska vara inne senast den 6 februari.


Det stämmer att förslagen och det senare beslutet kan se helt olika ut. Jag var på en konferens där det bl a talades om vad som det diskuteras skall hända och jag bifogar mina anteckningar därifrån. Men precis som Vejron skriver, vi vet ju nada om hur slutresultatet blir.

De förslag till ändringar som nu är ute på remiss är bland annat att de personer som har personlig assistans genom kommunen istället skall ”få personlig service med boendestöd” vilket låter skrämmande likt hemtjänst och är kopplat till boendet och inte till studier eller arbete. Ledsagning skall tas bort och skall rymmas inom boendestödet. Det riskerar att bli stora försämringar för dem som har ett omfattande behov av service men ändå inte riktigt kommer upp i tillräckligt många timmar. Man måste också ha sin assistans klar innan man fyllt 65 år för därefter bifalls varken assistans eller utökat antal timmar om man skulle behöva det. Dubbelassistans kommer också att ifrågasättas vilket kommer att drabba de med mest omfattande funktionsnedsättningar.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Lagändringar
Av: Vejron 2009-01-26 Kl 15:12
 

Moon skrev:


De förslag till ändringar som nu är ute på remiss är bland annat att de personer som har personlig assistans genom kommunen istället skall ”få personlig service med boendestöd” vilket låter skrämmande likt hemtjänst och är kopplat till boendet och inte till studier eller arbete. Ledsagning skall tas bort och skall rymmas inom boendestödet. Det riskerar att bli stora försämringar för dem som har ett omfattande behov av service men ändå inte riktigt kommer upp i tillräckligt många timmar. Man måste också ha sin assistans klar innan man fyllt 65 år för därefter bifalls varken assistans eller utökat antal timmar om man skulle behöva det. Dubbelassistans kommer också att ifrågasättas vilket kommer att drabba de med mest omfattande funktionsnedsättningar.Precis, det där är högst relevant invändningar, som jag också varit med och fört fram till LSS-kommittén i olika sammanhang.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: max timmar
Av: Anonym[1] 2009-01-08 Kl 20:20
huvudinlägg

Vad blir max antal timmar man får jobba var månad om man snittar ut max övertid etc för året?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: max timmar
Av: Emil 2009-01-09 Kl 07:53
 

Anonym skrev:
Vad blir max antal timmar man får jobba var månad om man snittar ut max övertid etc för året?


Du räknar på följande sätt: 40x4,33 X 12 +200


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: max timmar
Av: Anonym[1] 2009-01-09 Kl 13:45
 

tack men jag förstår inte siffrorna?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: max timmar
Av: Emil 2009-01-09 Kl 16:47
 

Anonym skrev:
tack men jag förstår inte siffrorna?


Oj då, förlåt: Man tar antalet timmar man har per kalendervecka (normaltid är 40 tim/vecka för heltidare) multiplicerar det med ett "nyckeltal" (4.33 för antalet veckor i månaden).De flesta månader är mer än 4x7 (28) dagar. Då har man valt att använda talet 4.33.
Då har Du antalet timmar per månad. Det tar Du gånger 12 och sedan lägger Du på det antal timmar övertid man får ha utan att söka dispens. Om jag minns rätt är det fortfarande 200 tim/år.

Då blir det 40 x 4,33 x 12 = 2078,4 +200. Resultatet blir då 2278, 4 dvs 2278 timmar och 24 minuter. I praktiken bryr mn sig inte om de 24 minuterna utan svaret på Din fråga i förra inlägget är helt lakoniskt: 2278 timmar per år.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: max timmar
Av: Emil 2009-01-09 Kl 16:54
 

Emil skrev:
Oj då, förlåt: Man tar antalet timmar man har per kalendervecka (normaltid är 40 tim/vecka för heltidare) multiplicerar det med ett "nyckeltal" (4.33 för antalet veckor i månaden).De flesta månader är mer än 4x7 (28) dagar. Då har man valt att använda talet 4.33.
Då har Du antalet timmar per månad. Det tar Du gånger 12 och sedan lägger Du på det antal timmar övertid man får ha utan att söka dispens. Om jag minns rätt är det fortfarande 200 tim/år.

Då blir det 40 x 4,33 x 12 = 2078,4 +200. Resultatet blir då 2278, 4 dvs 2278 timmar och 24 minuter. I praktiken bryr mn sig inte om de 24 minuterna utan svaret på Din fråga i förra inlägget är helt lakoniskt: 2278 timmar per år.


Såg nu att Du ville snitta ut övertiden (200 timmar/år) per månad.
Det är ju bara att dividera 200 med 12, vilket ger 16,6666 timmar/månad + då 40x4,33. Slutsumman blir då 189 timmar och 48 minuter per månad (Utom februari icke skottår, då det torde vara 160,0 + 16.7 = 176 timmar och 42 minuter.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: max timmar
Av: Anonym[2] 2009-01-11 Kl 13:32
 

För att göra det enkelt för sig:
heltid = 2080 tim/år
övertid 200 tim
Summa: 2280 tim = 190 tim/mån Glad smiley


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: max timmar
Av: Anonym[2] 2009-01-11 Kl 22:31
 

vid husligt arbete
2080+300 tim=2380 tim/12mån=198,333 tim


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: heltidare
Av: Izis 2008-12-28 Kl 20:28
huvudinlägg

Jag önskar göra om heltid till ca 90% på vissa ass så att jag får en större plats till tjänsten som oftast är för liten för att det ska fungera stabilt långsiktigt.
nu vet jag att det är så att det krävs att man har haft fulltid för att få vissa bidrag dyl och de har abetat hos mig länge och bra, så jag känner mig tveksam för assistenternas skull. Vilken väsentlig påverkan tror ni detta har, och hur stor hänsyn skulle ni ta till detta?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-28 Kl 23:31
 

Izis skrev:
Jag önskar göra om heltid till ca 90% på vissa ass så att jag får en större plats till tjänsten som oftast är för liten för att det ska fungera stabilt långsiktigt.
nu vet jag att det är så att det krävs att man har haft fulltid för att få vissa bidrag dyl och de har abetat hos mig länge och bra, så jag känner mig tveksam för assistenternas skull. Vilken väsentlig påverkan tror ni detta har, och hur stor hänsyn skulle ni ta till detta?


Hur skulle du själv reagera om din arbetstid skars ner med allt som det innebär ...? Är inte mindre arbetstid ett önskemål får du nog räkna med reaktioner från assarna. Varför inte vänta med detta tills du nyanställer?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Izis 2008-12-28 Kl 23:48
 

Jag glömde näna att jag samtidigt höjer lönen, så inkomsten oförändrad, det blir bara timmarna som inte fullt uppgår till vad som ses som heltid. Därav min undran om effekten gällande ev bidrag.
Men jag ska ringa runt imorgon och kolla.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Anonym[1] 2008-12-29 Kl 01:27
 

Jag förstår inte varför någon skulle tacka nej till att behålla samma lön
och jobba 10% mindre?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-29 Kl 06:35
 

Izis skrev:
Jag glömde näna att jag samtidigt höjer lönen, så inkomsten oförändrad, det blir bara timmarna som inte fullt uppgår till vad som ses som heltid. Därav min undran om effekten gällande ev bidrag.
Men jag ska ringa runt imorgon och kolla.


Då är det nog inget problem ... jobba mindre och oförändrad inkomst.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: heltidare
Av: CHBL 2008-12-29 Kl 08:49
 

Izis skrev:
Jag önskar göra om heltid till ca 90% på vissa ass så att jag får en större plats till tjänsten som oftast är för liten för att det ska fungera stabilt långsiktigt.
nu vet jag att det är så att det krävs att man har haft fulltid för att få vissa bidrag dyl och de har abetat hos mig länge och bra, så jag känner mig tveksam för assistenternas skull. Vilken väsentlig påverkan tror ni detta har, och hur stor hänsyn skulle ni ta till detta?


Hupp.. Förvånad smiley ..vad skulle vara målsättningen med att dra ner tiden till 90%. Frågande smiley
Är ditt hjälpbehov mindre än det som är beräknat av f.k. eller har du anställt för många assar så att den beviljade tiden inte räcker till. Osäker smiley


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-29 Kl 13:21
 

CHBL skrev:
Hupp.. Förvånad smiley ..vad skulle vara målsättningen med att dra ner tiden till 90%. Frågande smiley
Är ditt hjälpbehov mindre än det som är beräknat av f.k. eller har du anställt för många assar så att den beviljade tiden inte räcker till. Osäker smiley


Om jag förstod trådskaparen rätt så skall hon/han inte dra ner på sina timmar utan fördela timmarna på sina olika tjänster annorlunda. Hon/han har tydligen en tjänst som har så få timmar att ingen vill ha den och för att den skall bli mer attraktiv så planeras det att dras ner på några heltidar till deltid på 90 %. En mer schemateknisk fråga för att få det hela att flyta bättre.

Jag är kass på sådana här frågor men finns det något egentligt hinder att göra en sådan här sak? För det skulle ju vara ett stort problem om man gjort ett felval i början av sin assistans och sedan inte kan justera tjänsternas omfattning utan man är totallåst.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Foa 2008-12-29 Kl 15:52
 

Moon skrev:
Om jag förstod trådskaparen rätt så skall hon/han inte dra ner på sina timmar utan fördela timmarna på sina olika tjänster annorlunda. Hon/han har tydligen en tjänst som har så få timmar att ingen vill ha den och för att den skall bli mer attraktiv så planeras det att dras ner på några heltidar till deltid på 90 %. En mer schemateknisk fråga för att få det hela att flyta bättre.

Jag är kass på sådana här frågor men finns det något egentligt hinder att göra en sådan här sak? För det skulle ju vara ett stort problem om man gjort ett felval i början av sin assistans och sedan inte kan justera tjänsternas omfattning utan man är totallåst.


Vi har snart hamnat i den situation du beskriver Moon... så det är intressant läsning för mig!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: heltidare
Av: Theresia 2008-12-29 Kl 09:20
 

Izis skrev:
Jag önskar göra om heltid till ca 90% på vissa ass så att jag får en större plats till tjänsten som oftast är för liten för att det ska fungera stabilt långsiktigt.
nu vet jag att det är så att det krävs att man har haft fulltid för att få vissa bidrag dyl och de har abetat hos mig länge och bra, så jag känner mig tveksam för assistenternas skull. Vilken väsentlig påverkan tror ni detta har, och hur stor hänsyn skulle ni ta till detta?


Man kan ju inte ta timmar från någon för att ge till någon annan, för att dra ner på timmar så ska det vara arbetsbrist och det är det ju inte...
Att man får högre lön hade ju gett mer i slutändan om man hade sin heltid kvar istället för 90 %.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-29 Kl 13:24
 

Theresia skrev:
Man kan ju inte ta timmar från någon för att ge till någon annan, för att dra ner på timmar så ska det vara arbetsbrist och det är det ju inte...
Att man får högre lön hade ju gett mer i slutändan om man hade sin heltid kvar istället för 90 %.


När gör man då en sådan justering? För det kan ju inte vara ovanligt att man behöver justera timmarna på sina assistenter om man i början gjort ett felval.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: CHBL 2008-12-30 Kl 07:48
 

Moon skrev:
När gör man då en sådan justering? För det kan ju inte vara ovanligt att man behöver justera timmarna på sina assistenter om man i början gjort ett felval.


Felvalet måste då bestå i att man anställt fler assar än det finns utrymme för? Frågande smiley


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-30 Kl 08:11
 

CHBL skrev:
Felvalet måste då bestå i att man anställt fler assar än det finns utrymme för? Frågande smiley


Tror du det?

Det verkar vara 100 % + 100 % + en liten slatt. Då kanske 75 % + 75 % + 75 % = 225 % vara en lösning.

De flesta jag känner till med assistans har assar som arbetar deltid och då t o m ganska få procent. Det var ett råd som jag fick av min ass-firma för att man lättare skulle kunna täcka upp om någon blir sjuk. Själv vill jag erbjuda så nära heltid jag bara kan för att de skall kunna försörja sig och inte behöva ha andra jobb vid sidan om. Men visst är det svårt att puzzla ihop så ens timmar blir bra tjänster och det måste ju bli svårare desto färre timmar man har och om man inte har jour att få upp lönen med.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Anonym[1] 2008-12-29 Kl 18:11
 

Theresia skrev:
Att man får högre lön hade ju gett mer i slutändan om man hade sin heltid kvar istället för 90 %.Men lönehöjningen verkar vara en kompensation för att de assar som jobbar 100% ska kunna fortsätta jobba på 90%

Om de fortsätter jobba 100% så blir det förmodligen ingen lönehöjning.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Theresia 2008-12-30 Kl 08:50
 

Anonym skrev:
Men lönehöjningen verkar vara en kompensation för att de assar som jobbar 100% ska kunna fortsätta jobba på 90%

Om de fortsätter jobba 100% så blir det förmodligen ingen lönehöjning.


Om man har kollektivavtal så har man ju avtalat om en löneförhöjning varje år som baseras på heltid. Om man då får en mindre tjänst så tar det ut varandra.

Redigerat 2008-12-30 11:01


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: CHBL 2008-12-30 Kl 09:39
 

Theresia skrev:
Om man har kollektivavtal så har man ju avtalat om en köneförhöjning varje år som baseras på heltid. Om man då får en mindre tjänst så tar det ut varandra.


Vad tar ut varandra? Om höjningen baserad på heltid skulle vara 10kr/tim och du sedan jobbar 80% så blir ju den totala lönebiten 20% lägre än vid en heltid.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-30 Kl 10:48
 

Theresia skrev:
Om man har kollektivavtal så har man ju avtalat om en köneförhöjning varje år som baseras på heltid. Om man då får en mindre tjänst så tar det ut varandra.


Så vad är ditt råd till TS då? Skall man vänta tills heltidarna slutar och då göra om tjänsterna eller hur hanterar man en sådan situation? Eller går det inte att göra något åt ett sådant problem ur facklig synvinkel?

Jag är som sagt kass när det gäller avtal och sådant men var inte det en grej för några år sedan när man gjorde om 8 timmars arbetsdag till 6 timmars men med bibehållen lön eller var det ett politiskt förslag bara? Grejen var väl att det skulle bli mer jobb och mer tid för dem som arbetade.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Theresia 2008-12-30 Kl 11:00
 

CHBL skrev:
Vad tar ut varandra? Om höjningen baserad på heltid skulle vara 10kr/tim och du sedan jobbar 80% så blir ju den totala lönebiten 20% lägre än vid en heltid.


Ja visst men om du arbetat 100 % så hade du fått 10 kr mer i timmen, det är väl bättre än 8 kr?

Det är ju den inkomst man har som bestämmer t ex sjukpenning/föräldrapenning och jag tycker ju att det är bättre att man då får en sk SGI baserade på dessa 10 kr än en höjning med 8 kr.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2008-12-30 Kl 12:51
 

Theresia skrev:
Ja visst men om du arbetat 100 % så hade du fått 10 kr mer i timmen, det är väl bättre än 8 kr?

Det är ju den inkomst man har som bestämmer t ex sjukpenning/föräldrapenning och jag tycker ju att det är bättre att man då får en sk SGI baserade på dessa 10 kr än en höjning med 8 kr.


Visst det stämmer men om vi nu har situationen som TS beskriver, hon har timmar som ingen vill ha för den tjänsten är för liten. Hur skall hon göra? Risken är att man från fackhåll är alltför stelbent - folk med barn prioreterar kanske 2 timmar fritid om dagen mkt högt.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Izis 2009-01-16 Kl 21:22
 

Tänkte uppdatera hur det gick...
(Även om jag inte vet vem ni menar med TS?)

Jag hade kunnat sänka tjänstgöringsnivån pga hur vi hade avtalat, men jag hade schemalagt dessa fullt så länge att jag förstod de skulle reagera:
En hade inget emot det, me den andra hade det.

Jag valde iallafall att inte göra så och istället höjer jag upp lönen en aning på den lilla tjänsten i fortsättningen så tror jag det funkar lite bättre.

Det är ju viktigast att det fungerar för en själv först och främst, men när man har toppenassistenter så tar man ju gärna hänsyn... men en balans är det ibland...
Frågan är i många fall, vad som hade vägt in om det vore ett annat "vanligt" arbete...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: heltidare
Av: Moon 2009-01-16 Kl 22:06
 

TS = trådstartaren dvs du. Svårt att justera ett lagt schema. Jag har lagt ett bra schema som funkar och det ändrar jag inte på oavsett önskemål - take it or ... inte alls.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: steg att bli egen
Av: Izis 2008-12-12 Kl 15:51
huvudinlägg

Jag ska bli egen med AB för mig själv, under året nu.
Har hört att man råds kolla med fk tt det är ok.. Men det är väl min rätt att ha vilket bolag jag vill?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: steg att bli egen
Av: Foa 2008-12-12 Kl 17:51
 

Izis skrev:
Jag ska bli egen med AB för mig själv, under året nu.
Har hört att man råds kolla med fk tt det är ok.. Men det är väl min rätt att ha vilket bolag jag vill?


Du verkar ju vara brukaren.. så vad ska FK kolla upp? Du är ju den som ska ha pengarna såvida du inte ger FK information om det är någon annan som ska ha dom.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: steg att bli egen
Av: Izis 2008-12-28 Kl 20:19
 

Ja precis, min mening var att utrycka hur korkat det är att man i vissa forum t ex (menar inte här) råds till detta.
Det tar ju liksom bort valfriheten. Men kanske är det så att det bara är för att säkerställa att just den ass.berättigade inte haft massa strul.
Nåja, inget viktigt.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: steg att bli egen
Av: Anonym[1] 2009-01-11 Kl 13:57
 

Intressant det där att ha driva den egna assistansen genom eget AB, för då får man kontroll, inflytande och kontinuitet i assistansen.
Jag klurar mycket på hur ATL slår om:
1. Brukaren äger AB:et, anställda dels externa och interna assistenter
2. Föräldrarna äger AB:et och bor i hushållsgemenskap med brukaren, mest familjemedlemmar anställda plus ägarna
3. En assistent äger AB:et, både familjemedlemmar och utomstående anställda plus ägaren själv
Jag undrar också vad undantag från ATL står för. Om arbetet sker i arbetsgivarens hem gäller inte ATL. Om man har företagsledande ställning gäller inte heller ATL, se nr 2+3. Om man bor i hushållsgemenskap och alltid står till förfogande blir ju arbetet okontrollerbart.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: steg att bli egen?
Av: Anonym[2] 2009-01-13 Kl 20:22
 

Vad menar du med 2 + 3


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Sjukdom
Av: Honeysolros 2008-12-02 Kl 08:32
huvudinlägg

Jag behöver råd. Jag har tidigare skrivit om en av mina assistenter som väldigt ofta är sjuk (1-2 perioder per månad ca). Nu ser det ut som så att hon är sjuk igen för 1-2 veckor framåt, och för att lösa situationen måste jag hitta en vikarie.

Ja, det funkar ju, rekrytera är jag van vid. Men jag är inte tillfreds med att det blir så mycket sjukfrånvaro, med tanke på att de andra som jobbar blir lidande (och jag själv också förstås) Vi ska igång med en rehab-utredning när assistenten kommer tillbaka, men jag är osäker på om den kommer att ge så mycket (vad kan man göra om nån har dåligt immununförsvar?) Min fråga är om jag har rätt att ta in någon annan om assistenten fortsätter att vara sjuk ofta? Vad kan man annars göra åt situationen? Be assistenten att jobba mindre under en period för att se om det hjälper?Redigerat 2008-12-04 17:47

Redigerat 2008-12-04 17:49

Redigerat 2008-12-04 18:28

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Sjukdom
Av: Sunshine 2008-12-02 Kl 08:40
 

H*n behöver utredas, mer än 6 sjukfrånvaro tillfällen, skall leda till utredning.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Foa 2008-12-02 Kl 09:10
 

Sunshine skrev:
H*n behöver utredas, mer än 6 sjukfrånvaro tillfällen, skall leda till utredning.


Var i lagtexten står det så?
6 sjukfrånvaro under vilken tidsperiod?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Sunshine 2008-12-02 Kl 09:34
 

Foa skrev:
Var i lagtexten står det så?
6 sjukfrånvaro under vilken tidsperiod?


Jag vet ärligt talat inte var det står, men det verkar vara en regel i arbetslivet, sen är det arbetgivarens ansvar också.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Anonym[1] 2008-12-02 Kl 11:57
 

Det är väl FK´s regler?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Vejron 2008-12-08 Kl 00:20
 

Anonym skrev:
Det är väl FK´s regler?


Den är borttagen nu. Det blev väl för mycket administration för FK.

Det man(arbetsgivare) har rätt att göra om man upplever för mycket kortare sjukfrånvaro är att begära läkarintyg från första dagen.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Honeysolros 2008-12-02 Kl 13:43
 

ja, detta är sjätte sjukperioden på ca ett halvår, så vi ska göra en utredning. MEN frågan är vad det leder till? Är det jag som bestämmer åtgärd? Jag vet ju redan orsaken till frånvaron, men det känns som att det inte finns mycket jag kan göra åt den, då det typ rör sig om olika virusinfektioner och magont typ. Missförstå inte, det är viktigt att sjukfrånvaron utreds, men vad kan jag göra för att inte bli så lidande? Är det ok att assistenten får gå ner i tid under en period?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Sunshine 2008-12-02 Kl 16:43
 

Honeysolros skrev:
ja, detta är sjätte sjukperioden på ca ett halvår, så vi ska göra en utredning. MEN frågan är vad det leder till? Är det jag som bestämmer åtgärd? Jag vet ju redan orsaken till frånvaron, men det känns som att det inte finns mycket jag kan göra åt den, då det typ rör sig om olika virusinfektioner och magont typ. Missförstå inte, det är viktigt att sjukfrånvaron utreds, men vad kan jag göra för att inte bli så lidande? Är det ok att assistenten får gå ner i tid under en period?


Assen får en möjlighet till hjälp, du kan ju inte förväntas att bli sittande utan hjälp för att den sjukdomsdrabbade är borta så mycket. I grunden så är det nog ett medicinskt problem som gör att dessa ständigt återkommande infektioner tvingar assen att vara frånvarande.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Sjukdom
Av: Honeysolros 2008-12-04 Kl 18:28
 

Uppdatering: Jag är så arg! Ledsen... Jag har sökt min assistent under 4 dagar för att få veta om hon skulle vara fortsatt sjuk, men utan resultat( Vi behöver ju få veta om vi ska ta in vikarie eller ej). Jag och familjen började bli riktigt oroliga över vad som kunde ha hänt. Ringer assens mamma som säger att det inte är något allvarligt. Strax därefter ringer assen upp och säger att hon inte kunnat höra av sig för att mobilen var trasig....och att hon lämnat en lapp i min brevlåda nu! Efter 4 dagar... MMM, jag blev vansinnig! Hon vet att det är är svårt att få in folk! Jag orkar inte med strulputtar!

Är det någon av er som har gjort en rehabutredning? Har tagit fram papper från FK, men det är ju svårt att arbetsträna och sånt i mitt hem...Vilka åtgärder kan vara lämpliga i ett sådant här fall? Assen har varit sjukskriven 7 ggr sen i juni.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Sunshine 2008-12-04 Kl 20:31
 

Honeysolros skrev:
Uppdatering: Jag är så arg! Ledsen... Jag har sökt min assistent under 4 dagar för att få veta om hon skulle vara fortsatt sjuk, men utan resultat( Vi behöver ju få veta om vi ska ta in vikarie eller ej). Jag och familjen började bli riktigt oroliga över vad som kunde ha hänt. Ringer assens mamma som säger att det inte är något allvarligt. Strax därefter ringer assen upp och säger att hon inte kunnat höra av sig för att mobilen var trasig....och att hon lämnat en lapp i min brevlåda nu! Efter 4 dagar... MMM, jag blev vansinnig! Hon vet att det är är svårt att få in folk! Jag orkar inte med strulputtar!

Är det någon av er som har gjort en rehabutredning? Har tagit fram papper från FK, men det är ju svårt att arbetsträna och sånt i mitt hem...Vilka åtgärder kan vara lämpliga i ett sådant här fall? Assen har varit sjukskriven 7 ggr sen i juni.


Är du egen eller har du nån ass-samordnare?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Honeysolros 2008-12-04 Kl 21:28
 

jag är egen


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Sunshine 2008-12-04 Kl 22:14
 

Honeysolros skrev:
jag är egen


Då får du prata direkt med nån som är egen, det är mer strul när man är egen, jag har ingen aning om hur det fungerar, för jag har aldrig satt mej in i den problematiken. Jag hade nog funderat allvarligt på att avskeda assistenten.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: KarinSch 2008-12-04 Kl 23:41
 

Jag har ju haft en massa rehabsamtal på jobb med andras assistenter. Har tack och lov själv sluppit sånt elände, men hade blivit galen.
Ta in assen på rehabsamtal, gå igenom varför h-n är sjuk itid och otid, förklara att det inte är normalt att vara korttidssjuk så mycket, det kan bero på allvarligare sjukdom och att du som arbetsgivare har ansvar fr din personal, så hädanefter kräver du sjukintyg från första dagen, du kan som arbetsgivare även kräva att läkare skriver vad som assistenten kan göra trots sjukdom, dvs. denna måste kanske inte vara helt sjukskriven, kan kanske inte flänga med dig på ärenden men orkar dammsuga. Lovar att korttisdsjukskrivningen slutar rätt snart, och om assistenten faktiskt fortsätter att vara sjuk på det sätt som tidigare får du förklara att det inte fiungerar i ett sådant här jobb, har man krämpor som dyker upp titt som tätt måste man vara på jobb där andra kan hoppa in för en.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Honeysolros 2008-12-05 Kl 15:22
 

Tack!

Ungefär det Du skriver är det jag tänkt. Har också stöd i det från det företag som anställt min man. De tycker också att man kan säga till assen att hon får gå ner i tid.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Morticia 2008-12-05 Kl 16:55
 

Om personen enbart kan jobba hemma hos en så försvinner mycket spontana aktiviteter i livet. När den jobbar så är man bunden att vara hemma.
En av mina jobbar enbart när jag är hemma. Och det är lite svårt att få ihop ett bra schema. Jag kan ju inte veta 14 dagar innan om jag måste iväg!

Redigerat 2008-12-05 16:56


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: KarinSch 2008-12-05 Kl 23:25
 

Morticia skrev:
Om personen enbart kan jobba hemma hos en så försvinner mycket spontana aktiviteter i livet. När den jobbar så är man bunden att vara hemma.
En av mina jobbar enbart när jag är hemma. Och det är lite svårt att få ihop ett bra schema. Jag kan ju inte veta 14 dagar innan om jag måste iväg!

Redigerat 2008-12-05 16:56


Men det är ju för att få assistenten till att inte sjukskriva sig, om läkaren skriver att hon kan jobba med ´t.ex. dammsugning och dammning så kan man som arbetsgivare bestämma att det ska utföras kl. 7.30 varje dag innan man själv går till jobbet. Då är det inte så många som sjukskriver sig i onödan. Sen skulle jag aldrig anställa någon som inte kan vara med på allt man gör i livet, utan det här r ju en lösning för att få bukt med både folk som missbrukar sjukskrivningar och för att hjälpa de som faktisktär ofta sjuka att förstå att det inte är så bra i ett sådant här jobb att vara sjuk jämt, våra liv ska ju med funka.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Foa 2008-12-05 Kl 23:51
 

KarinSch skrev:
(Klippt)
våra liv ska ju med funka.

Ja det är ju därför man anställer folk.. men när ens liv inte funkar längre på grund av assistenten man har.. är det då så enkelt att bara avskeda?
Själv skulle jag vilja enkelt avskeda folk... men jag tror att jag inte kan det, utan att facket då bråkar.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Sjukdom
Av: Morticia 2008-12-06 Kl 14:45
 

KarinSch skrev:
Sen skulle jag aldrig anställa någon som inte kan vara med på allt man gör i livet, utan det här r ju en lösning för att få bukt med både folk som missbrukar sjukskrivningar och för att hjälpa de som faktisktär ofta sjuka att förstå att det inte är så bra i ett sådant här jobb att vara sjuk jämt, våra liv ska ju med funka.


Här fungerade det bra innan. När jag inte hade så många timmar. Nu kan jag tacka ja till sjukhusbesök med kort varsel och bara ändra lite på schemat.
Innan var det stora ändringar om jag skulle vara hemifrån. Och så räckte inte timmarna till mer än ett besök utanför hemmet varje månad.
Men hon är medveten om att det blir så att hennes pass försvinner ibland och att en annan ta timmarna när jag ska iväg.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Villka papper krävs för LSS
Av: DodeN 2008-11-21 Kl 13:50
huvudinlägg

Nu är vi pågång igen om LSS åt sambon. Sol-handläggaren säger att hon inte kan ge de resurser han behöver, hon ser och förstår hans behov och anser att han har så stort behov så det går inte att lösa via hemtjänst. Gäller främst ledsagning.

Han har epilepsi och den läkaren kan skriva intyg, det är hon duktig på. För hans asperger, som han inte fick en diagnos på men som ska kompletteras väntar vi fortfarande.

I hans gamla utredning står att han har många stora svårigheter men att psykologen inte vill sätta diagnos ändå. Utredningsteamet som läst den utredningen och som ska komplettera har sagt inofficiellt att han har stora svårigheter som bör bli diagnos men man måste utreda först.

Skulle bivit i sept, men nu är det framskjutet... första mötet ska försöka bli av före jul men sen kan det dra ut mer på tiden.

Undertiden får han ingen hjälp alls. Hemjtänst kan inte ta på sig den ledsagningen då det blir olika personer varje gång, det funkar inte. Chefen vill inte låta det vara så heller.

Lss-handläggaren siter nu och kollar igenom utredningarna och ska prata med erfarna kollegor men skrev att vi ju saknar papper fortfarande.

Ni som har koll på detta pappersvänderi kan det hjälpa med en ADL och liknande? Hans svårigheter står i utredningen även om den är främst riktad mot skolarbetet och inte hela hans vardag. Men det står ändå att han har svårt med mycket folk osv.

Risken för ett EP anfall ökar när han blir stressad och han måste ha någon som kan hantera honom annars går det inte alls. Då stannar han heldre inne.

Hade hemtjänst kunat säga att det är 3 olika som kommer så kunde man ha informerat dessa men det går inte att lösa.

Sol-handläggaren tycker han har så stora funktionshinder att han på de papper han har idag ska kunna få LSS, även om han inte har en klar AS-diagnos utan att han hamnar i grupp 3.

för att försvåra allt lite så finns det misstanke på att hans rörelsehinder och ep beror på en hjärnblödning, men det är långt ifrån utrett än.

Neuroligen som sköter den delen och epilepsin utreder för fullt men det är ont om neurologer så det är ofta 3 månaders väntetid efter varje utredning bara för att få svar och sen gå vidare.

Hans As-utredning kanske blir klar till sommaren men det är osäkert.

Undertiden går han hemma och kommer bara ut på saker när jag kan ledsaga eller någon vän.

Är det inte samma pengar som gäller när det är LSS eller SOL så länge man bara har tex. ledsgning? Grejen som det bråkas om käns så patetisk.

För oss handlar det om att han ska ha ett litet antal personer som ledsagar honom som han känner sig trygg med. Det förstår Sol- handläggaren men inte LSS.

Varför stirrar man sig så blind på diagnosen?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Villka papper krävs för LSS
Av: Kängru 2008-11-21 Kl 17:46
 

Har inget bra svar på hur ni ska göra för att komma vidare... Men tycker SoL-handläggarens svar är märkligt. Man kan få alla de insatser som finns i LSS-lagstiftningen via SoL. Altså bör han kunna få ledsagning på samma sätt som via LSS, men att beslutet tas via SoL.

Kanske kan ni göra en väldigt specifik ansökan om att få ledsagning via SoL och att denna ledsagning ska ges av en eller två personer. KRÄV sen att få ett beslut och blir det avslag så överklaga till länsrätten.

Om man gör en ansökan så får handläggaren inte vägra en ett belsut. I så fall bryter de mot lagen.

Det krävs såklart en del energi av er, men kan kanske vara värt det.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Villka papper krävs för LSS
Av: DodeN 2008-11-21 Kl 20:35
 

Här sker ledsgningen genom hemtjänst, och då går det inte att få ett fåral personer som ska komma. Vi har försökt och handläggaren har pratat med dem men så går det inte att göra. Man kan inte schemalägga det på det sättet, för schemat läggs 2 dagar innan. Så då kommer han inte veta förrens tidigast 2 dagar innan om hans ledsaning går att ordna och vem som kommer. Det håller tyvärr inte.

Vi ska bråka vidare helt klart. LSS ansökan vi gjorde i våras togs inget beslut utan man lämnade tillbaka vår ansökan men nu ska de få ta beslut så något går att överklaga.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Nomineringsmöten
Av: Theresia 2008-11-13 Kl 09:41
huvudinlägg

Nu börjar de flesta sektioner kalla till nomineringsmöten, det är viktigt att alla nominerar de personer man vill ska sitta i styrelsen och ha det övergripande ansvaret.
Alla medlemmar kan bli nominerade, kom bara ihåg att de ska vara tillfrågade. Glad smiley

Här har alla en chans att vara med och påverka sin lokala styrelse.

Istället för att sitta och "gnälla" på sitt lokala fack, gå och var med i processen!
Det kommer ett årsmöte senare som också är viktigt att man går på så att man kan tillvarata sina intressen...

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Nomineringsmöten
Av: Jessma 2008-11-15 Kl 18:51
 

Nomineringsmöten till...? Jag tror många här inte har så bra koll hur fackföreningar fungerar. Vad gör man som ledamot i en lokal styrelse osv.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Nomineringsmöten
Av: Theresia 2008-11-17 Kl 09:44
 

Fackföreningar har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen på arbetet.

Sektionen har ett övergripande ansvar att tillgodose alla medlemmars intressen så att ingen yrkesgrupp blir bortglömd.

På lokal nivå så kan man hjälpa till med att förhandla med arbetsgivare, man kan svara på frågor från medlemmar och man anordnar olika aktiviteter såsom utbildningar för arbetsplatsombud och för övriga medlemmar, temadagar och arbetsplatsbesök.


Det kan finnas olika klubbar i sektionen och då hamnar t ex löneförhandlingarna på klubbnivå.

Här kommer ett förenklad skiss på hur det kan se ut, jag visar min sektion men det ser olika ut.


Klubbar(vuxen,barn&utbildning,landsting,tekniska,buss)
sektion ( Eskilstuna)
avdelning (Sörmland)
förbund


Alla medlemmar har rätt att gå på utbildning så kontakta gärna er lokala sektion så att kan ni får gå en utbildning som visar vad Kommuanl gör hos er.
Oftast är man tjänstledig från jobbet och får stipendie från Kommunal så man har ju inget att förlora, bara allt att vinna... Blinkande smiley


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Honeysolros 2008-10-18 Kl 17:43
huvudinlägg

Jag undrar hur det fungerar med assistanstimmarna när man läggs in på sjukhus? Jag ska föda vårt andra barn, troligen med kejsarsnitt, om en månad. Förra gången jag fick barn blev jag väldigt mycket mer "hjälpbehövande" iom snittet och då ifrågasattes inte heller att jag skulle få behålla mina beviljade timmar under den aktuella veckan.

Nu vet jag flera som blivit av med sina timmar pga sjukhusvistelse, så jag undrar vad jag ska göra för att ha en chans att behålla mina timmar? För mig känns det inte rimligt att bli av med assistansen när jag behöver den som mest. Efter förra förlossningen kunde jag inte sätta mig upp på egen hand, inte flytta mig från säng till rullstol, inte ens klä på mig på överkroppen. Det är sådant jag annars klarar med lite stöd.

Någon som har råd?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: G-man 2008-10-18 Kl 19:10
 

Tjena Honeysolros!

Den avgörande frågan är om sjukhuspersonalen kan tillgodose ditt assistansbehov? Kan inte detta göras på ett acceptabelt sätt har du tämligen god chans att få ta med assistenterna på sjukhuset.

Ett bra argument när man diskuterar detta med FK/Kommunen är att de befintliga assistenterna är inskolade på just dig och de vet (i motsats till sjukhuspersonalen) hur de ska "handskas" med dig. Är man t.ex. väldigt smärtkänslig så vill man ju inte att en massa oinvigda ska börja "bolla" med en i sängen. Speciellt om man själv är i ovanligt dålig form när det gäller att instruera vårdpersonalen.

Sjukhusen blir bara glada om assistenterna hänger med. Då blir det ju mindre jobb för sjukhuspersonalen. Glad smiley

Det är absolut inte omöjligt att t.o.m. få utökad assistans vid sjukhusvistelse. En viss händelse (olycka/akut sjukdom) kan göra att effekterna av funktionshindret förvärras dramatiskt. Ofta är inte undersköterskor/vårdbiträden ett möjligt alternativ till en/flera assistenter som står stand by hela tiden vid sängen.

Att en kvinna behöver extra hjälp efter ett kejsarsnitt är ju inte precis ovanligt, och räknas i sig inte som ett assistansberättigande funktionshinder/sjukdom, så du kan inte bara hänvisa till själva barnafödandet om du anöker om utökat assistansstöd. Men om effekterna däremot förvärras enbart p.g.a. av ditt funktionshinder så anser jag de skall ha rätt till (utökad?) assistans tiden närmast efter förlossningen.

Det gäller att argumentera på rätt sätt. Glad smiley

Lycka till, med ... alltihop! Glad smiley

G-man


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Honeysolros 2008-10-18 Kl 19:18
 

Tack!

Ska jag ringa FK? Behövs läkarintyg? Kanske kan det företag som min assistans är knuten till vara behjälpliga om FK inte är sammarbetsvilliga?


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Brukare79 2008-10-18 Kl 19:39
 

Ta kontakt med FK i god tid med ny ansökan. För både förlossningen ger dig ju nya förutsättningar men även med en liten baby blir ju ditt funktionshinder mer märkbart antar jag med lyft o amning o köra vagn mm mmm mmm mm


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Foa 2008-10-18 Kl 19:52
 

Honeysolros skrev:
Tack!

Ska jag ringa FK? Behövs läkarintyg? Kanske kan det företag som min assistans är knuten till vara behjälpliga om FK inte är sammarbetsvilliga?


Svårt säga vad det företag du använder ställer upp med...
Vi har just nu en diskussion på PersonligAssistent.com hur okunniga företag det finns.
Men har du ett kunnigt företag då är det företaget du bör använda, dom är om dom är kunniga mycket mer kunnigt än FK som i min värld är okunniga.
Men FK är kunniga gentemot en okunnigt företag.

Däremot bör FK veta vad som behövs för att behandla din ansökan.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Honeysolros 2008-10-18 Kl 23:38
 

Ska ta tag i detta på måndag. Företaget är enligt mig mycket kunniga, så jag tror det kan lösa sig. Tack för era tips och råd!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: G-man 2008-10-21 Kl 11:24
 

http://uppsala.expressen.se/Nyheter/1.1338755/neka
s-assistent-vid-sjukhusvistelse


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Ninnie 2008-10-22 Kl 16:17
 

Det kan vara så att FK kräver att kommunen ska bekosta en utökning av din assistans, alltså om du behöver fler timmar än dina beviljade. Så rodda i det där i god tid!!


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Foa 2008-10-22 Kl 19:37
 

Ninnie skrev:
Det kan vara så att FK kräver att kommunen ska bekosta en utökning av din assistans, alltså om du behöver fler timmar än dina beviljade. Så rodda i det där i god tid!!


I vårt fall så var aldrig FK inblandade.. På sjukhuset insåg man då jag angav ett uppstått problem att kommunens handläggare skulle bedöma det hela.
Sjukhuset ordnade tid och rum.. bedömaren från kommunen kom och pratade med personalen samt mig plus assistenten.
Allt ordnade sig perfekt.. jag eller assistenten eller brukaren behövde inte göra ett dugg.. bara tala om den nyuppkomna situationen.. personalen ordnade alla intyg och alla kom bra överens.
Två dagar senare fick vi muntligt att sätta igång med de utökade timmarna.

Redigerat 2008-10-22 19:38


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Råd inför sjukhusvistelse
Av: Honeysolros 2008-10-27 Kl 12:59
 

Jag behöver "bara" mina beviljade timmar. Det verkar inte vara ett problem om jag skriver en motivering och skickar med räkningen den aktuella månaden.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans topp

Till sida nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Visa trådindex

Forumkategorier, rubriklogo

fh sponsorer Besök Livihop Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Besök Atlas Assistans AB ledig sponsorplats
 

© Copyright 1999-2025 Funktionshinder.se
Läs Fh:s regler | Kontakta Administratörerna för Fh | Om cookies på Fh