Funktionshinder.se logotyp.
Klicka för att komma till startsidan!
Anpassa utseendet på Funktionshinder.se. Fråga Fh:s panel. Se de senast publicerade texterna indelade i olika kategorier. Till forumet. Se de senaste medlemstexterna och information från administratörerna. Klottra på planket. Sök på Funktionshinder.se efter texter, medlemmar, länkar eller foruminlägg. Länkarkiv - Sök efter länkar till andra sajter.
Sponsra Funktionshinder.se. Kontakta oss som driver Funktionshinder.se. Hjälp / Vanliga frågor. Prylshoppen. utfyllnadsbild
 
fh sponsorer Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Besök Livihop Besök Atlas Assistans AB ledig sponsorplats
 
Funktionshinderrelaterat
Länkar/Mediabevakning (3580 inlägg)

Hoppa till första nya inlägget!

Skriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Skattesänkarhysterins följder
Av: Gurra 2010-09-17 Kl 11:46
huvudinlägg

Se här vad som Alliansens skattesänkningar leder till. Skattesänkningar som ska användas till att öka levnadsstandarden för landets höginkomsttagare och rika. Som om just de har störst behov.

http://klamydiabrevet.blogspot.com/2010/09/sveket.
html


Det är långt och oerhört smärtsamt att läsa.

Läs för övrigt här

http://www.alliansfrittsverige.nu/

om alliansens sociala lekstuga. Och här

http://ilsemarie.wordpress.com/

och på tusentals andra bloggar ...

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Snart krävs förskrivarkod
Av: Morticia 2010-09-16 Kl 23:10
huvudinlägg

Från den 1 oktober blir det obligatoriskt för förskrivare att ange förskrivarkod för alla typer av läkemedel. Tanken är att underlätta uppföljning men kan försvåra för läkare att förskriva.

http://www.ilco.nu/press/nyheter/snart-kravs-forsk
rivarkod/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Är din vallokal tillgänglig?
Av: Kängru 2010-09-16 Kl 20:41
huvudinlägg

Är din vallokal tillgänglig för alla?
På valdagen den 19 september ska Nätverket unga för tillgänglighet undersöka tillgängligheten i så många
vallokaler som möjligt i vårt avlånga land och därigenom visa politikerna i Sverige att vi inte kan ta del av vår demokratiska rättighet, nämligen att rösta på egen hand, i en vallokal, på valdagen. Vi vill göra någonting åt detta men behöver din hjälp, så var med i vår tillgänglighetspatrull och hjälp oss kolla tillgängligheten i just din vallokal. Följ länken för att läsa mer...

https://tillgangligt.nu/val2010

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Här är de Rödgrönas handikappolitik
Av: Morticia 2010-09-15 Kl 13:14
huvudinlägg

Det är dags för en handikappolitik som handlar om medborgerliga rättigheter. Människor med funktionsnedsättning måste ses som fullvärdiga medlemmar av samhället, med alla de rättigheter och skyldigheter det innebär. Utestängning och diskriminering får inte accepteras längre. I de situationer då man inte ensam klarar sitt dagliga liv ska välfärdssamhällets stöd och service vara en rättighet. En rödgrön regering kommer att ha FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ett ledande verktyg för handikappolitiken. Med en ny inriktning på politiken och mer resurser till välfärden i stället för stora skattesänkningar kan vi bygga ett Sverige med full delaktighet.

Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras från att delta i samhället. Det är alltifrån för höga trottoarkanter till viktig myndighetsinformation som inte finns som lättläst. Detta trots att riksdagen för tio år sedan antog en handlingsplan med mål om att Sverige ska göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Arbetet för att nå målen har gått alldeles för långsamt. En rödgrön regering kommer därför att ta fram en ny plan som beskriver när Sverige ska ha uppfyllt de olika tillgänglighetsmålen, vilka konkreta krav som ska ställas på olika aktörer och vad som händer om inte målen uppfylls. För bred politisk förankring ska genomförandeplanen tas fram gemensamt av staten, Sveriges kommuner och landsting samt brukarorganisationer inom handikappområdet. Det kommer att krävas initiativ från statens sida i form av t.ex. stimulanser, skärpt lagstiftning, sanktioner och tillsyn. Senast 2015 bör tillgänglighetsmålen vara genomförda.

För oss rödgröna är det självklart att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Regeringen har under mandatperioden öppnat för tågoperatörer som inte tar emot rullstolsburna och som därmed negligerat människors rättigheter. Det är för oss oacceptabelt och något vi kommer att ändra på.

Att skolan, affären eller kollektivtrafiken är byggd så att man stängs ute om man har en funktionsnedsättning är inte acceptabelt. Ändå räknas idag inte bristande tillgänglighet som diskriminering. När den borgerliga regeringen slog samman diskrimineringslagarna till en enda, valde de att inte ta med bristande tillgänglighet. Istället har man låtit frågan försvinna i utredningar. Regeringen har hållit ett högt tempo i till exempel projektet att montera ned sjukförsäkringen, men i arbetet att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har man hållit snigelfart.

Nu är det dags för handling. Vi anser att bristande tillgänglighet ska anses som grund för diskriminering och att den frågan nu inte behöver utredas ytterligare. Vi kommer att noggrant belysa kostnadsaspekterna av genomförandet av en sådan lagstiftning. Det är viktigt att noggrant följa hur praxis utvecklas när ett sådant förslag genomförts så att lagstiftningen inte tolkas vare sig för snävt eller för vidsträckt samt så att de skälighetsbedömningar som ska göras inte utmärks av för stor grad av godtycke.

Att få arbeta, vara aktiv, känna sig behövd och finnas med i ett socialt sammanhang är något alla människor måste få chans att göra. Att bekämpa arbetslösheten är en överordnad fråga för en rödgrön regering – det gäller även arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning. Många har arbetsförmåga, men drabbas när arbetsplatser brister i anpassning, hjälpmedel saknas eller fördomar får styra. Andra behöver arbetsmarknadsstöd eller har behov av en utvidgad arbetsmarknad. Vi vill att alla människor i arbetsför ålder ska kunna ha möjlighet till arbete och lön. Arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande. De som har stora svårigheter att få ett arbete måste få samhällets stöd och särskilt anpassade arbetsformer. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och bidra till social delaktighet. När så är möjligt ska målet vara att åstadkomma övergångar till ordinarie arbetsmarknad.

För att fler ska kunna få ett jobb behövs det mer kunskap om hur behoven ser ut hos de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi vill därför tillsätta en utredning som ska studera detta, ta fram förslag på hur den ordinarie arbetsmarknaden ska kunna bli mer inkluderande och undersöka behovet av en utvidgad arbetsmarknad. Den ska även lämna förslag som motverkar inlåsning av personer på en utvidgad arbetsmarknad, snedvriden konkurrens och undanträngning av arbetstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden.

För många människor är hjälpmedel en förutsättning för att få vardagen att fungera. Trots det innebär hjälpmedlen många gånger stora kostnader för den som behöver dem. Vi anser att vad som är hjälpmedel bör vara lika över hela landet och ingen ska behöva avstå från nödvändiga hjälpmedel på grund av kostnaderna. Behoven ska styra, inte betalningsförmågan. Vi vill därför se över kostnaderna för hjälpmedel och vilka hjälpmedel som omfattas av maxtaxan. Möjligheten att få pröva hjälpmedel måste förbättras och information om vilka alternativa hjälpmedel som finns bli mer tillgänglig.

Vi vill även ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Här finns en särskild utsatthet eftersom kvinnan ofta är beroende av förövaren för att få hjälp i vardagen. Situationen för dessa kvinnor bör därför belysas och åtgärder tas fram, t ex bör Nationella stödlinjen för våldsutsatta kvinnor utvecklas så att den bättre kan möta kvinnor med funktionsnedsättning.

Internet innebär stora möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Saker som tidigare varit svåra eller omöjliga att göra utan hjälp, kan nu klaras av självständigt via nätet. Men det förutsätter att hemsidor och annan kommunikation anpassas till alla personer, med eller utan funktionsnedsättningar. Öppna standarder på nätet förenklar tillgänglighetsarbetet. Där behöver offentlig förvaltning vara en föregångare med tydliga inriktningsbeslut. Inte minst handlar tillgänglighet om hur texter är skrivna. Vi vet att inte ens hälften av Sveriges myndigheter har lättläst information på sina webbplatser. Det innebär att Sveriges lässvaga medborgare, cirka en och en halv miljon, stängs ute från stora delar av samhället. Vi vill att alla offentliga myndigheter gör sina hemsidor tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vi rödgröna vill arbeta för att kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Var och en ska kunna styra sitt eget liv och sin vardag. Vi vill förmedla framtidstro till unga människor med funktionsnedsättningar som nu ser svårigheter att delta i samhällslivet och komma ut på arbetsmarknaden. Det finns hopp om ett annat, tillgängligt samhälle inom räckhåll. Men det kräver förändring. Och det kräver en ny regering.

Mona Sahlin (S)
Lars Ohly (V)
Maria Wetterstrand (MP)
Peter Eriksson (MP)
http://www.rodgron.se/nyheter/har-ar-de-rodgronas-
handikappolitik/

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Här är de Rödgrönas handikappolitik
Av: Anonym[1] 2010-09-15 Kl 16:30
 

Fina ord så här i valtider.
Sossarna har haft låååååång tid på sig att genomföra förbättringar.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Här är de Rödgrönas handikappolitik
Av: Andz 2010-09-15 Kl 20:20
 

Alldeles riktigt, men de har fått sig en väckarklocka nu på fyra år, tror de kan återhämta sig bra. På måndag vill jag se en rödgrön regering! Ja-smiley, med tummen upp


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Hon lär oss prata...
Av: Ninnie 2010-09-14 Kl 21:16
huvudinlägg

http://www.foraldrakraft.se/vard-och-omsorg/hon-la
r-oss-prata-med-barn-om-sjukdom-nu-kan-hon-fa-fina
ste-psykologpriset.html


Många års arbete för barn som har kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar har resulterat i att Christina Renlund nu kan få Stora Psykologpriset.

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Funktionshinder: FP, C, MP kräver d
Av: Morticia 2010-09-12 Kl 19:19
huvudinlägg

Funktionshinder: FP, C, MP kräver diskriminerinlag

Jessica frågar:
Jag undrar hur partierna står i frågan om funktionshindrade, vad vill de arbeta för och vad anser de vara viktigt i frågan?

Valakuten svarar:
Tillgänglighet och en diskrimineringslag som omfattar brister i tillgänglighet. Så lyder de två politiska frågorna som handlar om de funktionshindrades rättigheter i årets val. Det är däremot inte lätt att svara på vilket parti som på bästa sätt kommer att tillgodose den dryga miljonen medborgare som på ett eller annat sätt har funktionshinder.

När det gäller tillgängligheten, så är det en fråga som varit på tapeten under de senaste 30 åren. Här handlar det om att enkelt avhjälpta hinder skulle varit åtgärdade och att kollektivtrafiken skulle vara tillgängliga för alla. Flera tidigare politiska målsättningar, som stötts av en bred majoritet i riksdagen, har satt just år 2010 som året då landet skulle vara fullt tillgängligt för alla med funktionshinder. Men, enligt de organisationer och myndigheter som har till uppgift att övervaka förbättringarna på området, så är det inte mycket som infriats.

– På många håll har det faktiskt gått bakåt. Ta till exempel lagen om tillgänglighet inom allmänna kommunikationer, som kom 1979, så har det snarare blivit sämre under de senaste åren. När upphandlingar görs så glöms de funktionshindrade bort. Ta den här senaste spårvägen i Stockholm, bara 2 stationer lever upp till kraven, konstaterar Maria Johansson, förbundordförande för DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Utifrån funktionshinderperspektiv har annars årets val varit ett fall framåt på så sätt att flera partier och valmanifest ändå nämner de funktionshindrade som grupp och deras rättigheter. När det handlar om centern, miljöpartiet och folkpartiet så vill just dessa tre också införa en lag mot diskriminering, som omfattar bristande tillgänglighet. Oppositionen har med frågan i sitt gemensamma valmanifest men med förbehållet att kostnaderna ska utredas.

Förbundet DHR, som har försökt granska de olika partiernas valprogram liksom oppostionens och alliansens valmanifest, har dock svårt att säga vilket parti som i verkligheten kommer att driva en politik som stärker de funktionshindrades situation:

– Ja du! Säg vem som det visste, säger en luttrad Maria Johansson.

– Vi kräver att nästa statsminister sätter ner foten och säger att nu ska de tidigare målen infrias och gällande lagar efterlevas. Sverige ska bli tillgängligt för alla. Dessutom måste Sverige följa med resten av världen och klassa bristande tillgänglighet som diskriminering, säger Maria Johansson.

I en genomgång av de olika partiernas valmanifest så står följande att läsa:

Moderaterna skriver: ”Öka det egna inflytandet över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser. Arbeta aktivt med att undanröja alla former av diskriminering. Underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.” Samtidigt återfinns inne i texten följande reservation: ”Vi håller i grunden med om att bristande tillgänglighet kan ses som en form av diskriminering, men innan vi kan ta ställning till en sådan reform måste först de ekonomiska konsekvenserna noga utredas.”

Centerpartiet skriver: ”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Centerpartiet vill se ännu fler och snabbare insatser för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Studerande inom särvux behöver få bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.”

Kristdemokraterna skriver: ”Personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet till jobb. Lönebidragen måste förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10.000 personer med funktionsnedsättning.”

Folkpartiet skriver: ”Bristande tillgänglighet ska utgöra diskriminering enligt lag. Jobbcheckar, ett intyg som redan på förhand visar vilka stödformer en arbetssökande med funktionsnedsättning har rätt till, ska införas. Lönebidragen ska reformeras – den som drabbas av arbetsfunktionsnedsättning ska kunna få lönebidrag för att fortsätta på sin arbetsplats ... Personer med funktionsnedsättning handikappas för att samhället ännu inte är tillgängligt. Här återstår det mycket att göra ... Vi vägrar acceptera en syn där människor på det sättet får beskedet att de inte behövs. Visst finns det grupper som har extremt svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och människor som hamnat i missbruk.”

Miljöpartiet skriver: ”De kollektiva transporterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas ... De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna skriver: “Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.”

Vänsterpartiet har nämnt de funktionshindrades rättigheter i Almedalen och i artiklar, men i partiets valmanifest finns inte ett ord nämnt om personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, assistans, resurser på arbetsmarknaden eller behovet av en diskrimineringslag.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se

http://www.dn.se/blogg/valakuten/2010/09/12/funkti
onshinder-fp-c-mp-kraver-diskriminerinlag-8046


Redigerat 2010-09-12 20:58

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Funktionshinder: FP, C, MP kräver d
Av: _Anna_ Elisabeth 2010-09-12 Kl 20:43
 

Morticia skrev:
Socialdemokraterna skriver: “Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.”

Vänsterpartiet har nämnt de funktionshindrades rättigheter i Almedalen och i artiklar, men i partiets valmanifest finns inte ett ord nämnt om personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, assistans, resurser på arbetsmarknaden eller behovet av en diskrimineringslag.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se

http://www.dn.se/blogg/valakuten/2010/09/12/funkti
onshinder-fp-c-mp-kraver-diskriminerinlag-8046

Tack för inlägget Morticia - verkligen intressant!! Ja-smiley, med tummen upp
Anmärkningsvärt att det i fh-kretsar anses vara mest korrekt att vara vänster ...och så ser valprogrammen för S och V ut så här? Blinkande smiley

Kul att heta Odelberg och representera ett parti som inte bryr sig om fh-frågor - ALLS! Förvånad smiley

// A E


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Funktionshinder: FP, C, MP kräver d
Av: Morticia 2010-09-12 Kl 20:56
 

_Anna_ Elisabeth skrev:
Tack för inlägget Morticia - verkligen intressant!! Ja-smiley, med tummen upp
Anmärkningsvärt att det i fh-kretsar anses vara mest korrekt att vara vänster ...och så ser valprogrammen för S och V ut så här? Blinkande smiley

Kul att heta Odelberg och representera ett parti som inte bryr sig om fh-frågor - ALLS! Förvånad smiley

// A E


Kunde inte låta bli att lägga in hela...
Just för folk orkar inte alltid läsa på andra sidor.

När man pratar med politiker så säger inga nej, vi bryr oss inte. Men de orkar inte få med det i sina program... Känns lite som det är samma sak. Bryr oss, men bara så länge vi slipper anstränga oss med att lära oss mer och sen ta ställning, orka skriva in och om folk röstar, jobba i frågan...

Sen är det lite tur för de röda att de flesta inte bara väljer parti utifrån diskrimineringslag, tillgänglighet och sånt...


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Min dotter får inte lära sig mitt s
Av: Sunshine 2010-09-10 Kl 11:15
huvudinlägg

Jag är pappa till en dotter på tre år. Jag är också döv. Jag kan varken tala eller läsa på läppar.

För att min dotter ska kunna kommunicera med mig ansökte jag i våras om särskilt stöd i form av teckenspråksstöd hos Säffle kommun. Ett sådant stöd skulle innebära att kommunen beställer en teckenspråkig barnpedagog, eller en vuxen döv person med barnerfarenhet, som kommer till förskolan ett par timmar per vecka för att lära min hörande dotter teckenspråk.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samha
lle/article7758983.ab

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Min dotter får inte lära sig mitt s
Av: Anna 2010-09-10 Kl 23:23
 

Sunshine skrev:
Jag är pappa till en dotter på tre år. Jag är också döv. Jag kan varken tala eller läsa på läppar.

För att min dotter ska kunna kommunicera med mig ansökte jag i våras om särskilt stöd i form av teckenspråksstöd hos Säffle kommun. Ett sådant stöd skulle innebära att kommunen beställer en teckenspråkig barnpedagog, eller en vuxen döv person med barnerfarenhet, som kommer till förskolan ett par timmar per vecka för att lära min hörande dotter teckenspråk.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samha
lle/article7758983.ab


Sunshine skrev:
Jag är pappa till en dotter på tre år. Jag är också döv. Jag kan varken tala eller läsa på läppar.

För att min dotter ska kunna kommunicera med mig ansökte jag i våras om särskilt stöd i form av teckenspråksstöd hos Säffle kommun. Ett sådant stöd skulle innebära att kommunen beställer en teckenspråkig barnpedagog, eller en vuxen döv person med barnerfarenhet, som kommer till förskolan ett par timmar per vecka för att lära min hörande dotter teckenspråk.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samha
lle/article7758983.ab


Jag må vara hård i min bedömning enligt vissa, men jag kan inte se att detta är förskolans/kommunens ansvar att lära dottern teckenspråk. Det ligger väl ändå på föräldrarnas överrenskommense hur de skall lösa detta problem då hon inte dagligen bor med sin far. Anser att det är föräldrarnas ansvar och inte förskolans.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Min dotter får inte lära sig mitt s
Av: Ejje 2010-09-11 Kl 10:37
 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=391
1&bet=2009:600


14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §.

För att vara lagtext är det ovanligt klart och otvetydigt tycker jag...

Men jag vet inte om detta gäller förskolan, snarare skolan. "Hemspråksundervisning", som detta nog jämförs med, finns väl knappast i förskolan?

Redigerat 2010-09-11 10:42


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på undertråd
Ämne: Min dotter får inte lära sig mitt s
Av: Anna 2010-09-12 Kl 12:59
 

Ejje skrev:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=391
1&bet=2009:600


14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §.

För att vara lagtext är det ovanligt klart och otvetydigt tycker jag...

Men jag vet inte om detta gäller förskolan, snarare skolan. "Hemspråksundervisning", som detta nog jämförs med, finns väl knappast i förskolan?

Redigerat 2010-09-11 10:42


Hemspråks undervisning ger oftast från förskoleklass, dvs när barnen är 6 år gammla.
I fallet här så är ju bara barnet 3 år gammalt och bor inte med sin far regelbundet, då anser jag ändå att när barnet är så litet att det måste ligga på föräldrarnas ansvar att lära sitt barn teckenspråk. Det räcker ju inte med att de lilla tjejen får några timmar per vecka på dagis utan måste upprätthålla det dagligen för att fixa lära sig ordentligt.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Vi samhällstärare
Av: Gurra 2010-09-10 Kl 10:49
huvudinlägg

Rutavdraget gratis för staten påstår Konjunkturinstitutet ( http://www.dn.se/nyheter/sverige/rutavdraget-grati
s-for-staten-1.1167874
). Enligt KI:s bedömning finansierar reformen sig själv, i takt med att skatteintäkterna ökar och kostnaderna för olika bidrag minskar. Med samma resonemang skulle man kunna säga att systemet med Personlig Assistans finanserar sig självt: assistenter betalar skatt på sina inkomster och sin konsumtion, assbolagen betalar (förhoppningsvis) skatt på sina vinster, brukare som tack vare sin assistans kan arbeta och betala skatt, assistenter får arbete och behöver inte försörjning med stöd av stat eller kommun, osv. Varför behövs det då göras besparingar på assistansen men inte på RUT? Är det möjligen så att RUT som utnyttjas främst av högavlönade och rika människor (samhällsbärarna med moderat retorik) medan assistansen gynnar samhällets olycksbarn (samhällstärarna) och att det görs skillnad på dessa två kategorier?

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


Svar på huvudinlägg
Ämne: Vi samhällstärare
Av: Anonym[1] 2010-09-10 Kl 11:43
 

Socialstyrelsen har redan gjort en utredning som visar att Personlig Assistans är en samhällsekonomisk vinst jämfört med tex hemtjänst. När det gäller RUT så har det visat sig att många äldre väljer detta i stället för den många gånger dyrare hemtjänsten.

Det finns många kommuner där det är billigare att köpa tjänsterna på annat håll tack vare RUT, så det vore väldigt synd om den reformen försvann bara för att det har visat sig att även höginkomsttagarna utnyttjar det.


Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Hans mamma tog sitt liv på boendet
Av: Sunshine 2010-09-05 Kl 09:59
huvudinlägg

Kol-sjuka Karin, 73, kände sig illa bemött av personal

Karin Hultberg, 73, klagade i flera års tid på att hon blev illa behandlad av personalen på vårdboendet.

Till slut orkade hon inte mer – och tog sitt liv.

– Varje dag var en evig kamp, hade hon sagt. Det malde ner henne mentalt, säger sonen Benny Eklund.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7729063.a
b

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans toppSkriv ut denna trådSkriv ut denna tråd   Tipsa en vän om denna trådTipsa en vän om denna tråd
Ämne: Herre Gud, dom behöver ju hjälp!!!
Av: Sunshine 2010-09-04 Kl 15:18
huvudinlägg

http://sistaoverraskningen.forsakringskassan.se/?i
d=10

 
Svara

 

Klicka här för att anmäla detta inläggBlankstegRapportera detta inlägg


 

Till sidans topp

Till sida nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Visa trådindex

Forumkategorier, rubriklogo

fh sponsorer Besök Atlas Assistans AB Besök Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) ledig sponsorplats
 

© Copyright 1999-2025 Funktionshinder.se
Läs Fh:s regler | Kontakta Administratörerna för Fh | Om cookies på Fh